Elektroinstallasjoner AS
Juridisk navn:  Elektroinstallasjoner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31307030
Idunns vei 58 Idunns vei 58 Fax: 31307040
1386 Asker 1386 Asker
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 891403682
Aksjekapital: 290.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/12/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.95%
Resultat  
  
200.34%
Egenkapital  
  
25.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 14.850.000 11.885.000 12.477.000 9.808.000 6.570.000
Resultat: 3.505.000 1.167.000 2.153.000 2.017.000 374.000
Egenkapital: 3.310.000 2.644.000 1.918.000 1.348.000 575.000
Regnskap for  Elektroinstallasjoner AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 14.850.000 11.885.000 12.477.000 9.808.000 6.570.000
Driftskostnader -11.292.000 -10.660.000 -10.238.000 -7.787.000 -6.210.000
Driftsresultat 3.558.000 1.225.000 2.239.000 2.021.000 361.000
Finansinntekter 4.000 6.000 5.000 22.000 23.000
Finanskostnader -57.000 -65.000 -90.000 -26.000 -10.000
Finans -53.000 -59.000 -85.000 -4.000 13.000
Resultat før skatt 3.505.000 1.167.000 2.153.000 2.017.000 374.000
Skattekostnad -840.000 -291.000 -582.000 -545.000 -104.000
Årsresultat 2.666.000 876.000 1.571.000 1.472.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.243.000 4.060.000 3.911.000 1.127.000 1.610.000
Sum omløpsmidler 4.337.000 1.733.000 2.422.000 4.189.000 1.783.000
Sum eiendeler 8.580.000 5.793.000 6.333.000 5.316.000 3.393.000
Sum opptjent egenkapital 3.020.000 2.354.000 1.628.000 1.058.000 285.000
Sum egenkapital 3.310.000 2.644.000 1.918.000 1.348.000 575.000
Sum langsiktig gjeld 1.625.000 1.345.000 1.608.000 1.887.000 1.518.000
Sum kortsiktig gjeld 3.644.000 1.804.000 2.807.000 2.082.000 1.300.000
Sum gjeld og egenkapital 8.579.000 5.793.000 6.333.000 5.317.000 3.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.442.000 11.561.000 12.308.000 9.625.000 6.570.000
Andre inntekter 408.000 325.000 168.000 183.000 0
Driftsinntekter 14.850.000 11.885.000 12.477.000 9.808.000 6.570.000
Varekostnad -4.940.000 -4.380.000 -5.134.000 -3.808.000 -2.649.000
Lønninger -4.367.000 -4.368.000 -3.514.000 -2.887.000 -2.571.000
Avskrivning -522.000 -479.000 -427.000 -324.000 -258.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.463.000 -1.433.000 -1.163.000 -768.000 -732.000
Driftskostnader -11.292.000 -10.660.000 -10.238.000 -7.787.000 -6.210.000
Driftsresultat 3.558.000 1.225.000 2.239.000 2.021.000 361.000
Finansinntekter 4.000 6.000 5.000 22.000 23.000
Finanskostnader -57.000 -65.000 -90.000 -26.000 -10.000
Finans -53.000 -59.000 -85.000 -4.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -700.000 -700.000 -500.000
Årsresultat 2.666.000 876.000 1.571.000 1.472.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.531.000 2.585.000 2.639.000 0 0
Maskiner anlegg 16.000 27.000 38.000 49.000 0
Driftsløsøre 1.696.000 1.448.000 1.234.000 1.078.000 1.610.000
Sum varige driftsmidler 4.243.000 4.060.000 3.911.000 1.127.000 1.610.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.243.000 4.060.000 3.911.000 1.127.000 1.610.000
Varebeholdning 72.000 79.000 58.000 19.000 15.000
Kundefordringer 1.891.000 886.000 2.067.000 677.000 158.000
Andre fordringer 30.000 23.000 28.000 2.612.000 288.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.344.000 746.000 268.000 881.000 1.323.000
Sum omløpsmidler 4.337.000 1.733.000 2.422.000 4.189.000 1.783.000
Sum eiendeler 8.580.000 5.793.000 6.333.000 5.316.000 3.393.000
Sum opptjent egenkapital 3.020.000 2.354.000 1.628.000 1.058.000 285.000
Sum egenkapital 3.310.000 2.644.000 1.918.000 1.348.000 575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 24.000 22.000 47.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.625.000 1.345.000 1.608.000 1.887.000 1.518.000
Leverandørgjeld 637.000 206.000 290.000 215.000 288.000
Betalbar skatt 811.000 288.000 608.000 528.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 517.000 583.000 551.000 378.000 191.000
Utbytte 0 0 -700.000 -700.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 679.000 577.000 358.000 261.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 3.644.000 1.804.000 2.807.000 2.082.000 1.300.000
Sum gjeld og egenkapital 8.579.000 5.793.000 6.333.000 5.317.000 3.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 693.000 -71.000 -385.000 2.107.000 483.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.9 2.0 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.9 2.1 1.4
Soliditet 38.6 45.6 30.3 25.4 16.9
Resultatgrad 2 10.3 17.9 20.6 5.5
Rentedekningsgrad 62.4 18.8 24.9 78.6 38.4
Gjeldsgrad 1.6 1.2 2.3 2.9 4.9
Total kapitalrentabilitet 41.5 21.2 35.4 38.4 11.3
Signatur
29.02.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex