Elektroinstallasjoner AS
Juridisk navn:  Elektroinstallasjoner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31307030
Idunns vei 58 Idunns vei 58 Fax: 31307040
1386 Asker 1386 Asker
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 891403682
Aksjekapital: 290.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/12/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Bv As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.55%
Resultat  
  
-17.4%
Egenkapital  
  
6.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.674.000 14.850.000 11.885.000 12.477.000 9.808.000
Resultat: 2.895.000 3.505.000 1.167.000 2.153.000 2.017.000
Egenkapital: 3.537.000 3.310.000 2.644.000 1.918.000 1.348.000
Regnskap for  Elektroinstallasjoner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.674.000 14.850.000 11.885.000 12.477.000 9.808.000
Driftskostnader -12.735.000 -11.292.000 -10.660.000 -10.238.000 -7.787.000
Driftsresultat 2.939.000 3.558.000 1.225.000 2.239.000 2.021.000
Finansinntekter 5.000 4.000 6.000 5.000 22.000
Finanskostnader -48.000 -57.000 -65.000 -90.000 -26.000
Finans -43.000 -53.000 -59.000 -85.000 -4.000
Resultat før skatt 2.895.000 3.505.000 1.167.000 2.153.000 2.017.000
Skattekostnad -668.000 -840.000 -291.000 -582.000 -545.000
Årsresultat 2.227.000 2.666.000 876.000 1.571.000 1.472.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.862.000 4.243.000 4.060.000 3.911.000 1.127.000
Sum omløpsmidler 4.335.000 4.337.000 1.733.000 2.422.000 4.189.000
Sum eiendeler 8.197.000 8.580.000 5.793.000 6.333.000 5.316.000
Sum opptjent egenkapital 3.247.000 3.020.000 2.354.000 1.628.000 1.058.000
Sum egenkapital 3.537.000 3.310.000 2.644.000 1.918.000 1.348.000
Sum langsiktig gjeld 1.206.000 1.625.000 1.345.000 1.608.000 1.887.000
Sum kortsiktig gjeld 3.454.000 3.644.000 1.804.000 2.807.000 2.082.000
Sum gjeld og egenkapital 8.197.000 8.579.000 5.793.000 6.333.000 5.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.489.000 14.442.000 11.561.000 12.308.000 9.625.000
Andre inntekter 185.000 408.000 325.000 168.000 183.000
Driftsinntekter 15.674.000 14.850.000 11.885.000 12.477.000 9.808.000
Varekostnad -5.728.000 -4.940.000 -4.380.000 -5.134.000 -3.808.000
Lønninger -4.828.000 -4.367.000 -4.368.000 -3.514.000 -2.887.000
Avskrivning -550.000 -522.000 -479.000 -427.000 -324.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.629.000 -1.463.000 -1.433.000 -1.163.000 -768.000
Driftskostnader -12.735.000 -11.292.000 -10.660.000 -10.238.000 -7.787.000
Driftsresultat 2.939.000 3.558.000 1.225.000 2.239.000 2.021.000
Finansinntekter 5.000 4.000 6.000 5.000 22.000
Finanskostnader -48.000 -57.000 -65.000 -90.000 -26.000
Finans -43.000 -53.000 -59.000 -85.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -700.000 -700.000
Årsresultat 2.227.000 2.666.000 876.000 1.571.000 1.472.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.477.000 2.531.000 2.585.000 2.639.000 0
Maskiner anlegg 5.000 16.000 27.000 38.000 49.000
Driftsløsøre 1.380.000 1.696.000 1.448.000 1.234.000 1.078.000
Sum varige driftsmidler 3.862.000 4.243.000 4.060.000 3.911.000 1.127.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.862.000 4.243.000 4.060.000 3.911.000 1.127.000
Varebeholdning 99.000 72.000 79.000 58.000 19.000
Kundefordringer 2.819.000 1.891.000 886.000 2.067.000 677.000
Andre fordringer 93.000 30.000 23.000 28.000 2.612.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.325.000 2.344.000 746.000 268.000 881.000
Sum omløpsmidler 4.335.000 4.337.000 1.733.000 2.422.000 4.189.000
Sum eiendeler 8.197.000 8.580.000 5.793.000 6.333.000 5.316.000
Sum opptjent egenkapital 3.247.000 3.020.000 2.354.000 1.628.000 1.058.000
Sum egenkapital 3.537.000 3.310.000 2.644.000 1.918.000 1.348.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 53.000 24.000 22.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.206.000 1.625.000 1.345.000 1.608.000 1.887.000
Leverandørgjeld 355.000 637.000 206.000 290.000 215.000
Betalbar skatt 717.000 811.000 288.000 608.000 528.000
Skyldig offentlige avgifter 867.000 517.000 583.000 551.000 378.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -700.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 516.000 679.000 577.000 358.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 3.454.000 3.644.000 1.804.000 2.807.000 2.082.000
Sum gjeld og egenkapital 8.197.000 8.579.000 5.793.000 6.333.000 5.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 881.000 693.000 -71.000 -385.000 2.107.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1 0.9 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 0.9 0.9 2.1
Soliditet 43.1 38.6 45.6 30.3 25.4
Resultatgrad 18.8 2 10.3 17.9 20.6
Rentedekningsgrad 61.2 62.4 18.8 24.9 78.6
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1.2 2.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 35.9 41.5 21.2 35.4 38.4
Signatur
29.02.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex