Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektromedisinsk Service AS
Juridisk navn:  Elektromedisinsk Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62366346
Postboks 309 Narudvegen 19A Fax: 62366347
2381 Brumunddal 2386 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 983542840
Aksjekapital: 70.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/13/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hedmark Regnskap & Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.14%
Resultat  
  
-50.98%
Egenkapital  
  
6.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.570.000 7.657.000 6.803.000 7.322.000 5.992.000
Resultat: 473.000 965.000 627.000 665.000 578.000
Egenkapital: 2.774.000 2.610.000 2.371.000 2.300.000 2.306.000
Regnskap for  Elektromedisinsk Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.570.000 7.657.000 6.803.000 7.322.000 5.992.000
Driftskostnader -7.086.000 -6.698.000 -6.178.000 -6.658.000 -5.417.000
Driftsresultat 484.000 959.000 625.000 665.000 575.000
Finansinntekter 13.000 10.000 6.000 9.000 17.000
Finanskostnader -24.000 -4.000 -5.000 -8.000 -14.000
Finans -11.000 6.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt 473.000 965.000 627.000 665.000 578.000
Skattekostnad -109.000 -226.000 -156.000 -171.000 -162.000
Årsresultat 364.000 739.000 471.000 494.000 416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.538.000 1.466.000 1.144.000 981.000 909.000
Sum omløpsmidler 2.864.000 3.750.000 3.535.000 3.278.000 2.832.000
Sum eiendeler 4.402.000 5.216.000 4.679.000 4.259.000 3.741.000
Sum opptjent egenkapital 2.674.000 2.510.000 2.271.000 2.200.000 2.206.000
Sum egenkapital 2.774.000 2.610.000 2.371.000 2.300.000 2.306.000
Sum langsiktig gjeld 344.000 273.000 0 0 135.000
Sum kortsiktig gjeld 1.284.000 2.333.000 2.309.000 1.959.000 1.299.000
Sum gjeld og egenkapital 4.402.000 5.216.000 4.680.000 4.259.000 3.740.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.529.000 7.572.000 6.803.000 7.322.000 5.992.000
Andre inntekter 41.000 86.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.570.000 7.657.000 6.803.000 7.322.000 5.992.000
Varekostnad -1.650.000 -1.684.000 -1.741.000 -2.014.000 -1.713.000
Lønninger -3.433.000 -3.218.000 -2.686.000 -3.112.000 -2.366.000
Avskrivning -328.000 -226.000 -402.000 -343.000 -293.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.675.000 -1.570.000 -1.349.000 -1.189.000 -1.045.000
Driftskostnader -7.086.000 -6.698.000 -6.178.000 -6.658.000 -5.417.000
Driftsresultat 484.000 959.000 625.000 665.000 575.000
Finansinntekter 13.000 10.000 6.000 9.000 17.000
Finanskostnader -24.000 -4.000 -5.000 -8.000 -14.000
Finans -11.000 6.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -500.000 -400.000 -500.000 0
Årsresultat 364.000 739.000 471.000 494.000 416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 32.000 73.000 46.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 695.000 586.000 244.000 546.000 542.000
Driftsløsøre 557.000 588.000 627.000 189.000 150.000
Sum varige driftsmidler 1.251.000 1.174.000 871.000 735.000 692.000
Sum finansielle anleggsmidler 260.000 260.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 1.538.000 1.466.000 1.144.000 981.000 909.000
Varebeholdning 283.000 286.000 257.000 166.000 103.000
Kundefordringer 741.000 1.249.000 884.000 1.031.000 1.007.000
Andre fordringer 237.000 214.000 239.000 282.000 231.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.603.000 2.001.000 2.155.000 1.799.000 1.491.000
Sum omløpsmidler 2.864.000 3.750.000 3.535.000 3.278.000 2.832.000
Sum eiendeler 4.402.000 5.216.000 4.679.000 4.259.000 3.741.000
Sum opptjent egenkapital 2.674.000 2.510.000 2.271.000 2.200.000 2.206.000
Sum egenkapital 2.774.000 2.610.000 2.371.000 2.300.000 2.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 344.000 273.000 0 0 135.000
Leverandørgjeld 254.000 166.000 407.000 322.000 349.000
Betalbar skatt 105.000 185.000 184.000 199.000 193.000
Skyldig offentlige avgifter 458.000 446.000 415.000 531.000 418.000
Utbytte -200.000 -500.000 -400.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 468.000 1.536.000 1.303.000 907.000 339.000
Sum kortsiktig gjeld 1.284.000 2.333.000 2.309.000 1.959.000 1.299.000
Sum gjeld og egenkapital 4.402.000 5.216.000 4.680.000 4.259.000 3.740.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.580.000 1.417.000 1.226.000 1.319.000 1.533.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.5 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 2 1.5 1.4 1.6 2.2
Soliditet 6 5 50.7 5 61.7
Resultatgrad 6.4 12.5 9.2 9.1 9.6
Rentedekningsgrad 20.2 239.8 1 83.1 42.3
Gjeldsgrad 0.6 1 1 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.3 18.6 13.5 15.8 15.8
Signatur
28.07.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex