Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektromekanikk AS
Juridisk navn:  Elektromekanikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74825044
Postboks 217 Værnesgata 9 Fax: 74828956
7501 Stjørdal 7503 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 911383268
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/1965 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.97%
Resultat  
  
-201.72%
Egenkapital  
  
-18.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 264.000 377.000 392.000 471.000 630.000
Resultat: -59.000 58.000 -52.000 31.000 140.000
Egenkapital: 240.000 293.000 245.000 288.000 265.000
Regnskap for  Elektromekanikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 264.000 377.000 392.000 471.000 630.000
Driftskostnader -322.000 -319.000 -443.000 -441.000 -489.000
Driftsresultat -58.000 59.000 -52.000 30.000 142.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 1.000 -2.000
Resultat før skatt -59.000 58.000 -52.000 31.000 140.000
Skattekostnad 5.000 -9.000 8.000 -8.000 -38.000
Årsresultat -54.000 48.000 -43.000 23.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 289.000 349.000 318.000 356.000 392.000
Sum eiendeler 289.000 349.000 318.000 356.000 392.000
Sum opptjent egenkapital 140.000 193.000 145.000 188.000 165.000
Sum egenkapital 240.000 293.000 245.000 288.000 265.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 0 8.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 51.000 73.000 59.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 290.000 349.000 318.000 355.000 391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 264.000 377.000 392.000 471.000 630.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 264.000 377.000 392.000 471.000 630.000
Varekostnad -75.000 -89.000 -124.000 -125.000 -176.000
Lønninger -144.000 -104.000 -189.000 -185.000 -191.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.000 -126.000 -130.000 -131.000 -122.000
Driftskostnader -322.000 -319.000 -443.000 -441.000 -489.000
Driftsresultat -58.000 59.000 -52.000 30.000 142.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 0 1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 48.000 -43.000 23.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 47.000 45.000 36.000 36.000 39.000
Kundefordringer 0 21.000 57.000 8.000 0
Andre fordringer 0 0 0 30.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 243.000 282.000 225.000 281.000 352.000
Sum omløpsmidler 289.000 349.000 318.000 356.000 392.000
Sum eiendeler 289.000 349.000 318.000 356.000 392.000
Sum opptjent egenkapital 140.000 193.000 145.000 188.000 165.000
Sum egenkapital 240.000 293.000 245.000 288.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 0 8.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 0 8.000 11.000
Leverandørgjeld 10.000 10.000 13.000 6.000 12.000
Betalbar skatt 0 4.000 0 11.000 41.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 23.000 30.000 15.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 13.000 30.000 27.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 51.000 73.000 59.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 290.000 349.000 318.000 355.000 391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 239.000 298.000 245.000 297.000 277.000
Likviditetsgrad 1 5.8 6 4.4 6.0 3.4
Likviditetsgrad 2 4.8 6 3.9 5.5 3.1
Soliditet 82.8 8 7 81.1 67.8
Resultatgrad 15.6 -13.3 6.4 22.5
Rentedekningsgrad 5 32.0 71.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 16.9 9.0 36.3
Signatur
05.12.2012
TORKEL SØLVER LUND
Prokurister
05.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex