Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektromekanikk AS
Juridisk navn:  Elektromekanikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74825044
Postboks 217 Værnesgata 9 Fax: 74828956
7501 Stjørdal 7503 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 911383268
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/4/1965 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.83%
Resultat  
  
211.54%
Egenkapital  
  
19.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 377.000 392.000 471.000 630.000 588.000
Resultat: 58.000 -52.000 31.000 140.000 51.000
Egenkapital: 293.000 245.000 288.000 265.000 163.000
Regnskap for  Elektromekanikk AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 377.000 392.000 471.000 630.000 588.000
Driftskostnader -319.000 -443.000 -441.000 -489.000 -534.000
Driftsresultat 59.000 -52.000 30.000 142.000 53.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 0 1.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 58.000 -52.000 31.000 140.000 51.000
Skattekostnad -9.000 8.000 -8.000 -38.000 -14.000
Årsresultat 48.000 -43.000 23.000 102.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 349.000 318.000 356.000 392.000 338.000
Sum eiendeler 349.000 318.000 356.000 392.000 338.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 145.000 188.000 165.000 63.000
Sum egenkapital 293.000 245.000 288.000 265.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 8.000 11.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 73.000 59.000 115.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 318.000 355.000 391.000 337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 377.000 392.000 471.000 630.000 588.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 377.000 392.000 471.000 630.000 588.000
Varekostnad -89.000 -124.000 -125.000 -176.000 -208.000
Lønninger -104.000 -189.000 -185.000 -191.000 -191.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -130.000 -131.000 -122.000 -135.000
Driftskostnader -319.000 -443.000 -441.000 -489.000 -534.000
Driftsresultat 59.000 -52.000 30.000 142.000 53.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 0 1.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 -43.000 23.000 102.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 45.000 36.000 36.000 39.000 44.000
Kundefordringer 21.000 57.000 8.000 0 19.000
Andre fordringer 0 0 30.000 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 225.000 281.000 352.000 270.000
Sum omløpsmidler 349.000 318.000 356.000 392.000 338.000
Sum eiendeler 349.000 318.000 356.000 392.000 338.000
Sum opptjent egenkapital 193.000 145.000 188.000 165.000 63.000
Sum egenkapital 293.000 245.000 288.000 265.000 163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 8.000 11.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 0 8.000 11.000 14.000
Leverandørgjeld 10.000 13.000 6.000 12.000 43.000
Betalbar skatt 4.000 0 11.000 41.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 30.000 15.000 40.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 30.000 27.000 23.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 73.000 59.000 115.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 318.000 355.000 391.000 337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 298.000 245.000 297.000 277.000 178.000
Likviditetsgrad 1 6 4.4 6.0 3.4 2.1
Likviditetsgrad 2 6 3.9 5.5 3.1 1.9
Soliditet 8 7 81.1 67.8 48.4
Resultatgrad 15.6 -13.3 6.4 22.5 9.0
Rentedekningsgrad 5 32.0 71.0 26.5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 16.9 9.0 36.3 15.7
Signatur
05.12.2012
TORKEL SØLVER LUND
Prokurister
05.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex