Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektroservice Hallingdal Installasjon As
Juridisk navn:  Elektroservice Hallingdal Installasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32086170
Sundrevegen 192A Sundrevegen 192A Fax: 32086171
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 980672522
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 3/23/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Hallingdal Revisjonsselskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.08%
Resultat  
  
29.37%
Egenkapital  
  
17.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 65.134.000 56.110.000 54.906.000 61.531.000 53.455.000
Resultat: 6.316.000 4.882.000 5.243.000 5.518.000 6.335.000
Egenkapital: 6.438.000 5.474.000 5.739.000 4.756.000 2.625.000
Regnskap for  Elektroservice Hallingdal Installasjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 65.134.000 56.110.000 54.906.000 61.531.000 53.455.000
Driftskostnader -58.908.000 -51.069.000 -49.660.000 -56.170.000 -46.763.000
Driftsresultat 6.225.000 5.040.000 5.246.000 5.362.000 6.693.000
Finansinntekter 280.000 71.000 104.000 215.000 117.000
Finanskostnader -190.000 -230.000 -106.000 -59.000 -475.000
Finans 90.000 -159.000 -2.000 156.000 -358.000
Resultat før skatt 6.316.000 4.882.000 5.243.000 5.518.000 6.335.000
Skattekostnad -1.352.000 -1.146.000 -1.260.000 -1.387.000 -1.712.000
Årsresultat 4.964.000 3.735.000 3.983.000 4.131.000 4.623.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.652.000 2.043.000 2.247.000 2.320.000 1.941.000
Sum omløpsmidler 25.322.000 21.525.000 18.750.000 16.685.000 24.375.000
Sum eiendeler 26.974.000 23.568.000 20.997.000 19.005.000 26.316.000
Sum opptjent egenkapital 6.234.000 5.270.000 5.534.000 4.552.000 2.421.000
Sum egenkapital 6.438.000 5.474.000 5.739.000 4.756.000 2.625.000
Sum langsiktig gjeld 2.990.000 2.911.000 2.787.000 2.800.000 2.939.000
Sum kortsiktig gjeld 17.546.000 15.182.000 12.470.000 11.449.000 20.752.000
Sum gjeld og egenkapital 26.974.000 23.567.000 20.995.000 19.005.000 26.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.004.000 56.067.000 54.891.000 61.521.000 53.447.000
Andre inntekter 129.000 43.000 15.000 10.000 8.000
Driftsinntekter 65.134.000 56.110.000 54.906.000 61.531.000 53.455.000
Varekostnad -23.028.000 -19.975.000 -18.317.000 -23.001.000 -16.652.000
Lønninger -29.303.000 -25.305.000 -26.093.000 -28.081.000 -25.358.000
Avskrivning -436.000 -532.000 -507.000 -379.000 -268.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.141.000 -5.257.000 -4.743.000 -4.709.000 -4.485.000
Driftskostnader -58.908.000 -51.069.000 -49.660.000 -56.170.000 -46.763.000
Driftsresultat 6.225.000 5.040.000 5.246.000 5.362.000 6.693.000
Finansinntekter 280.000 71.000 104.000 215.000 117.000
Finanskostnader -190.000 -230.000 -106.000 -59.000 -475.000
Finans 90.000 -159.000 -2.000 156.000 -358.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -4.000.000
Årsresultat 4.964.000 3.735.000 3.983.000 4.131.000 4.623.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 66.000 42.000 20.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 822.000 1.271.000 1.569.000 1.602.000 1.241.000
Sum varige driftsmidler 822.000 1.271.000 1.569.000 1.602.000 1.241.000
Sum finansielle anleggsmidler 763.000 730.000 658.000 718.000 700.000
Sum anleggsmidler 1.652.000 2.043.000 2.247.000 2.320.000 1.941.000
Varebeholdning 3.494.000 3.364.000 3.344.000 3.010.000 3.314.000
Kundefordringer 11.995.000 9.138.000 9.448.000 8.402.000 14.679.000
Andre fordringer 926.000 1.072.000 793.000 468.000 632.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.907.000 7.951.000 5.165.000 4.804.000 5.750.000
Sum omløpsmidler 25.322.000 21.525.000 18.750.000 16.685.000 24.375.000
Sum eiendeler 26.974.000 23.568.000 20.997.000 19.005.000 26.316.000
Sum opptjent egenkapital 6.234.000 5.270.000 5.534.000 4.552.000 2.421.000
Sum egenkapital 6.438.000 5.474.000 5.739.000 4.756.000 2.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 100.000 100.000 100.000 101.000 111.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.990.000 2.911.000 2.787.000 2.800.000 2.939.000
Leverandørgjeld 4.151.000 3.210.000 1.834.000 1.918.000 5.322.000
Betalbar skatt 1.376.000 1.168.000 1.281.000 1.397.000 1.598.000
Skyldig offentlige avgifter 4.539.000 3.745.000 3.632.000 2.715.000 3.328.000
Utbytte -4.000.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.479.000 3.059.000 2.723.000 3.418.000 6.505.000
Sum kortsiktig gjeld 17.546.000 15.182.000 12.470.000 11.449.000 20.752.000
Sum gjeld og egenkapital 26.974.000 23.567.000 20.995.000 19.005.000 26.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.776.000 6.343.000 6.280.000 5.236.000 3.623.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
Soliditet 23.9 23.2 27.3 2 10.0
Resultatgrad 9.6 9 9.6 8.7 12.5
Rentedekningsgrad 32.8 21.9 49.5 90.9 14.3
Gjeldsgrad 3.2 3.3 2.7 3 9.0
Total kapitalrentabilitet 24.1 21.7 25.5 29.3 25.9
Signatur
23.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex