Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektrotech AS
Juridisk navn:  Elektrotech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35023770
Hjartdalsvegen 760 Hjartdalsvegen 760 Fax:
3690 Hjartdal 3690 Hjartdal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Hjartdal
Org.nr: 983535836
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 7/10/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Telerevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
39.48%
Resultat  
  
23.96%
Egenkapital  
  
14.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 19.283.000 13.825.000 16.400.000 14.983.000 14.430.000
Resultat: 895.000 722.000 567.000 876.000 572.000
Egenkapital: 5.321.000 4.632.000 4.035.000 3.603.000 3.353.000
Regnskap for  Elektrotech AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 19.283.000 13.825.000 16.400.000 14.983.000 14.430.000
Driftskostnader -18.199.000 -13.208.000 -15.766.000 -14.109.000 -13.854.000
Driftsresultat 1.084.000 616.000 633.000 874.000 576.000
Finansinntekter 18.000 223.000 28.000 25.000 9.000
Finanskostnader -208.000 -117.000 -94.000 -22.000 -14.000
Finans -190.000 106.000 -66.000 3.000 -5.000
Resultat før skatt 895.000 722.000 567.000 876.000 572.000
Skattekostnad -205.000 -125.000 -135.000 -226.000 -181.000
Årsresultat 690.000 597.000 432.000 650.000 390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.400.000 5.112.000 4.161.000 4.758.000 1.933.000
Sum omløpsmidler 8.200.000 6.846.000 7.864.000 7.384.000 8.399.000
Sum eiendeler 13.600.000 11.958.000 12.025.000 12.142.000 10.332.000
Sum opptjent egenkapital 5.171.000 4.482.000 3.885.000 3.453.000 3.203.000
Sum egenkapital 5.321.000 4.632.000 4.035.000 3.603.000 3.353.000
Sum langsiktig gjeld 4.582.000 4.488.000 2.783.000 3.793.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.697.000 2.838.000 5.208.000 4.747.000 6.978.000
Sum gjeld og egenkapital 13.600.000 11.958.000 12.026.000 12.143.000 10.331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.283.000 13.797.000 16.400.000 14.215.000 14.350.000
Andre inntekter 0 28.000 0 768.000 80.000
Driftsinntekter 19.283.000 13.825.000 16.400.000 14.983.000 14.430.000
Varekostnad -6.847.000 -4.312.000 -6.103.000 -5.617.000 -5.465.000
Lønninger -8.248.000 -6.484.000 -6.970.000 -6.621.000 -5.909.000
Avskrivning -786.000 -645.000 -650.000 -68.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.318.000 -1.767.000 -1.818.000 -1.737.000 -2.237.000
Driftskostnader -18.199.000 -13.208.000 -15.766.000 -14.109.000 -13.854.000
Driftsresultat 1.084.000 616.000 633.000 874.000 576.000
Finansinntekter 18.000 223.000 28.000 25.000 9.000
Finanskostnader -208.000 -117.000 -94.000 -22.000 -14.000
Finans -190.000 106.000 -66.000 3.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Årsresultat 690.000 597.000 432.000 650.000 390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 123.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.055.000 1.970.000 2.463.000 3.051.000 0
Driftsløsøre 254.000 52.000 56.000 65.000 168.000
Sum varige driftsmidler 2.309.000 2.022.000 2.519.000 3.116.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.091.000 3.090.000 1.642.000 1.642.000 1.642.000
Sum anleggsmidler 5.400.000 5.112.000 4.161.000 4.758.000 1.933.000
Varebeholdning 1.152.000 919.000 980.000 1.365.000 1.431.000
Kundefordringer 4.358.000 3.244.000 3.310.000 4.673.000 5.270.000
Andre fordringer 400.000 567.000 506.000 605.000 695.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.290.000 2.116.000 3.069.000 740.000 1.002.000
Sum omløpsmidler 8.200.000 6.846.000 7.864.000 7.384.000 8.399.000
Sum eiendeler 13.600.000 11.958.000 12.025.000 12.142.000 10.332.000
Sum opptjent egenkapital 5.171.000 4.482.000 3.885.000 3.453.000 3.203.000
Sum egenkapital 5.321.000 4.632.000 4.035.000 3.603.000 3.353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 112.000 166.000 104.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.582.000 4.488.000 2.783.000 3.793.000 0
Leverandørgjeld 904.000 885.000 1.616.000 1.000.000 1.836.000
Betalbar skatt 289.000 179.000 73.000 0 177.000
Skyldig offentlige avgifter 1.634.000 1.151.000 953.000 842.000 1.508.000
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 871.000 623.000 2.566.000 2.505.000 2.458.000
Sum kortsiktig gjeld 3.697.000 2.838.000 5.208.000 4.747.000 6.978.000
Sum gjeld og egenkapital 13.600.000 11.958.000 12.026.000 12.143.000 10.331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.503.000 4.008.000 2.656.000 2.637.000 1.421.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.4 1.5 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 2.1 1.3 1.3 1.0
Soliditet 39.1 38.7 33.6 29.7 32.5
Resultatgrad 5.6 4.5 3.9 5.8 4.0
Rentedekningsgrad 5.2 5.3 6.7 39.7 41.8
Gjeldsgrad 1.6 1.6 2 2.4 2.1
Total kapitalrentabilitet 8.1 7 5.5 7.4 5.7
Signatur
11.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex