Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elektroteknikk AS
Juridisk navn:  Elektroteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22672012
Liane 18 Jernbanegata 2 Fax:
3914 Porsgrunn 3915 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 965781005
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.95%
Resultat  
  
-338.38%
Egenkapital  
  
-0.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 98.000 86.000 86.000 121.000 867.000
Resultat: -434.000 -99.000 288.000 492.000 1.219.000
Egenkapital: 3.622.000 3.656.000 5.055.000 5.167.000 4.675.000
Regnskap for  Elektroteknikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 98.000 86.000 86.000 121.000 867.000
Driftskostnader -87.000 -662.000 -148.000 -115.000 -603.000
Driftsresultat 10.000 -577.000 -62.000 6.000 264.000
Finansinntekter 5.000 549.000 350.000 490.000 980.000
Finanskostnader -450.000 -72.000 0 -4.000 -25.000
Finans -445.000 477.000 350.000 486.000 955.000
Resultat før skatt -434.000 -99.000 288.000 492.000 1.219.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -434.000 -99.000 288.000 492.000 1.219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.501.000 2.751.000 3.353.000 2.883.000 3.028.000
Sum omløpsmidler 1.165.000 1.329.000 1.753.000 2.335.000 2.272.000
Sum eiendeler 3.666.000 4.080.000 5.106.000 5.218.000 5.300.000
Sum opptjent egenkapital 2.958.000 3.392.000 4.391.000 4.503.000 4.011.000
Sum egenkapital 3.622.000 3.656.000 5.055.000 5.167.000 4.675.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 350.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 424.000 51.000 51.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 3.666.000 4.080.000 5.106.000 5.218.000 5.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.000 86.000 86.000 121.000 867.000
Andre inntekter 30.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 98.000 86.000 86.000 121.000 867.000
Varekostnad -27.000 -65.000 -86.000 -67.000 -169.000
Lønninger 0 41.000 0 0 -381.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -638.000 -62.000 -48.000 -53.000
Driftskostnader -87.000 -662.000 -148.000 -115.000 -603.000
Driftsresultat 10.000 -577.000 -62.000 6.000 264.000
Finansinntekter 5.000 549.000 350.000 490.000 980.000
Finanskostnader -450.000 -72.000 0 -4.000 -25.000
Finans -445.000 477.000 350.000 486.000 955.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -400.000 0 0
Årsresultat -434.000 -99.000 288.000 492.000 1.219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.501.000 2.751.000 3.353.000 2.883.000 3.028.000
Sum anleggsmidler 2.501.000 2.751.000 3.353.000 2.883.000 3.028.000
Varebeholdning 49.000 65.000 82.000 130.000 0
Kundefordringer 30.000 0 319.000 331.000 603.000
Andre fordringer 512.000 313.000 10.000 1.301.000 1.448.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 573.000 950.000 1.342.000 573.000 221.000
Sum omløpsmidler 1.165.000 1.329.000 1.753.000 2.335.000 2.272.000
Sum eiendeler 3.666.000 4.080.000 5.106.000 5.218.000 5.300.000
Sum opptjent egenkapital 2.958.000 3.392.000 4.391.000 4.503.000 4.011.000
Sum egenkapital 3.622.000 3.656.000 5.055.000 5.167.000 4.675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 350.000
Leverandørgjeld 0 4.000 3.000 8.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 7.000 5.000 190.000
Utbytte 0 -900.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 419.000 41.000 38.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 424.000 51.000 51.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 3.666.000 4.080.000 5.106.000 5.218.000 5.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.121.000 905.000 1.702.000 2.284.000 1.997.000
Likviditetsgrad 1 26.5 3 34.4 45.8 8.3
Likviditetsgrad 2 25.4 3 32.8 43.3 8.3
Soliditet 98.8 89.6 9 99.0 88.2
Resultatgrad 10.2 -670.9 -72.1 5.0 30.4
Rentedekningsgrad 0 124.0 49.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.4 -0.7 5.6 9.5 23.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex