Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elexim AS
Juridisk navn:  Elexim AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22558819
C/O På Film As C/O Tangrystan Productions As Rådhusgata 9 C/O På Film As C/O Tangrystan Productions As Rådhusgata 9 Fax: 66911631
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 836490762
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/20/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-102.76%
Resultat  
  
272.22%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: -29.000 1.049.000 1.759.000 0 0
Resultat: 217.000 -126.000 344.000 -5.000 -25.000
Egenkapital: 100.000 100.000 375.000 31.000 35.000
Regnskap for  Elexim AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter -29.000 1.049.000 1.759.000 0 0
Driftskostnader 16.000 -1.367.000 -1.413.000 -5.000 -25.000
Driftsresultat -14.000 -318.000 346.000 -5.000 -25.000
Finansinntekter 231.000 193.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 231.000 192.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 217.000 -126.000 344.000 -5.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 1.000 -20.000
Årsresultat 217.000 -126.000 344.000 -4.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 86.000 26.000 7.000 7.000
Sum omløpsmidler 377.000 382.000 931.000 20.000 25.000
Sum eiendeler 392.000 468.000 957.000 27.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 275.000 -69.000 -65.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 375.000 31.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 292.000 368.000 582.000 -4.000 -4.000
Sum gjeld og egenkapital 392.000 468.000 957.000 27.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -29.000 1.049.000 1.759.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter -29.000 1.049.000 1.759.000 0 0
Varekostnad 0 -217.000 -653.000 0 0
Lønninger 0 -855.000 -420.000 0 0
Avskrivning -18.000 -15.000 -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 34.000 -280.000 -335.000 -5.000 -25.000
Driftskostnader 16.000 -1.367.000 -1.413.000 -5.000 -25.000
Driftsresultat -14.000 -318.000 346.000 -5.000 -25.000
Finansinntekter 231.000 193.000 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 231.000 192.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -217.000 -93.000 0 0 0
Årsresultat 217.000 -126.000 344.000 -4.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 7.000 7.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 71.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 71.000 19.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 86.000 26.000 7.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 14.000 515.000 0 0
Andre fordringer 231.000 1.000 13.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 175.000 403.000 20.000 25.000
Sum omløpsmidler 377.000 382.000 931.000 20.000 25.000
Sum eiendeler 392.000 468.000 957.000 27.000 32.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 275.000 -69.000 -65.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 375.000 31.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 70.000 59.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 137.000 351.000 -6.000 -6.000
Utbytte -217.000 -93.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 69.000 69.000 172.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 292.000 368.000 582.000 -4.000 -4.000
Sum gjeld og egenkapital 392.000 468.000 957.000 27.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 14.000 349.000 24.000 29.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.6 -5.0 -6.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.6 -4.9 -6.2
Soliditet 25.5 21.4 39.2 114.8 112.9
Resultatgrad 48.3 -30.3 19.7
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 2.9 3.7 1.6 -0.1 -0.1
Total kapitalrentabilitet 55.4 -26.7 36.2 -18.5 -80.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER AV DAGLIG LEDER
ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex