Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elgefaret Sameiet
Juridisk navn:  Elgefaret Sameiet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23239090
C/O Brækhus Dege Eiendom As Postboks 1369 Vika C/O Brækhus Dege Eiendom As Dronning Mauds Gate 10 Fax: 22836061
0114 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993345121
Aksjekapital: 480.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2007
Foretakstype: ESEK
Revisor: Lars Harald Brinchmann
Regnskapsfører: Brækhus Eiendom As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.18%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
30.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.637.000 1.634.000 1.578.000 1.580.000 1.535.000
Resultat: 84.000 0 113.000 0 3.000
Egenkapital: -185.000 -268.000 -431.000 -544.000 -524.000
Regnskap for  Elgefaret Sameiet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.637.000 1.634.000 1.578.000 1.580.000 1.535.000
Driftskostnader -1.525.000 -1.438.000 -1.430.000 -1.562.000 -1.486.000
Driftsresultat 113.000 196.000 147.000 18.000 49.000
Finansinntekter 6.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Finanskostnader -35.000 -37.000 -39.000 -42.000 -52.000
Finans -29.000 -34.000 -35.000 -37.000 -46.000
Resultat før skatt 84.000 0 113.000 0 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 162.000 113.000 -19.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.085.000 1.087.000 909.000 833.000 904.000
Sum eiendeler 1.085.000 1.087.000 909.000 833.000 904.000
Sum opptjent egenkapital -185.000 -268.000 -431.000 -544.000 -524.000
Sum egenkapital -185.000 -268.000 -431.000 -544.000 -524.000
Sum langsiktig gjeld 781.000 822.000 861.000 898.000 933.000
Sum kortsiktig gjeld 489.000 533.000 479.000 478.000 495.000
Sum gjeld og egenkapital 1.085.000 1.087.000 909.000 832.000 904.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.637.000 1.357.000 0 1.312.000 0
Andre inntekter 0 277.000 1.578.000 267.000 1.535.000
Driftsinntekter 1.637.000 1.634.000 1.578.000 1.580.000 1.535.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -126.000 -114.000 -114.000 -83.000 -76.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.399.000 -1.324.000 -1.316.000 -1.479.000 -1.410.000
Driftskostnader -1.525.000 -1.438.000 -1.430.000 -1.562.000 -1.486.000
Driftsresultat 113.000 196.000 147.000 18.000 49.000
Finansinntekter 6.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Finanskostnader -35.000 -37.000 -39.000 -42.000 -52.000
Finans -29.000 -34.000 -35.000 -37.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 162.000 113.000 -19.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 378.000
Andre fordringer 459.000 466.000 417.000 410.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 626.000 621.000 493.000 423.000 526.000
Sum omløpsmidler 1.085.000 1.087.000 909.000 833.000 904.000
Sum eiendeler 1.085.000 1.087.000 909.000 833.000 904.000
Sum opptjent egenkapital -185.000 -268.000 -431.000 -544.000 -524.000
Sum egenkapital -185.000 -268.000 -431.000 -544.000 -524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 781.000 822.000 861.000 898.000 933.000
Leverandørgjeld 436.000 409.000 383.000 358.000 363.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 124.000 96.000 120.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 489.000 533.000 479.000 478.000 495.000
Sum gjeld og egenkapital 1.085.000 1.087.000 909.000 832.000 904.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 596.000 554.000 430.000 355.000 409.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 1.9 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 2.2 2 1.9 1.8 1.9
Soliditet -17.1 -24.7 -47.4 -65.4 -58.0
Resultatgrad 6.9 1 9.3 1.1 3.2
Rentedekningsgrad 3.2 5.3 3.8 0.5 1.1
Gjeldsgrad -6.9 -5.1 -3.1 -2.5 -2.7
Total kapitalrentabilitet 1 18.3 16.6 2.8 6.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex