Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elkjøp Stormarked Fagernes AS
Juridisk navn:  Elkjøp Stormarked Fagernes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61362990
Valdresvegen 26 Fax: 61362991
2900 Fagernes 2900 Fagernes
Fylke: Kommune:
Oppland Nord-aurdal
Org.nr: 970956751
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 5/6/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.78%
Resultat  
  
-9.17%
Egenkapital  
  
-5.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 54.283.000 53.333.000 46.726.000 45.953.000 48.253.000
Resultat: 4.060.000 4.470.000 3.653.000 3.637.000 3.300.000
Egenkapital: 4.997.000 5.297.000 5.296.000 5.295.000 4.948.000
Regnskap for  Elkjøp Stormarked Fagernes AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 54.283.000 53.333.000 46.726.000 45.953.000 48.253.000
Driftskostnader -50.295.000 -48.887.000 -42.953.000 -42.181.000 -44.944.000
Driftsresultat 3.989.000 4.445.000 3.773.000 3.772.000 3.309.000
Finansinntekter 73.000 47.000 153.000 117.000 87.000
Finanskostnader -2.000 -22.000 -274.000 -252.000 -96.000
Finans 71.000 25.000 -121.000 -135.000 -9.000
Resultat før skatt 4.060.000 4.470.000 3.653.000 3.637.000 3.300.000
Skattekostnad -1.143.000 -1.252.000 -1.020.000 -1.021.000 -924.000
Årsresultat 2.917.000 3.219.000 2.633.000 2.617.000 2.376.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000 354.000 477.000 604.000 680.000
Sum omløpsmidler 16.059.000 16.942.000 15.511.000 17.016.000 15.808.000
Sum eiendeler 16.341.000 17.296.000 15.988.000 17.620.000 16.488.000
Sum opptjent egenkapital 4.397.000 4.697.000 4.696.000 4.695.000 4.348.000
Sum egenkapital 4.997.000 5.297.000 5.296.000 5.295.000 4.948.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 368.000
Sum kortsiktig gjeld 11.344.000 11.999.000 10.691.000 12.325.000 11.173.000
Sum gjeld og egenkapital 16.341.000 17.296.000 15.987.000 17.620.000 16.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.233.000 53.280.000 46.685.000 45.918.000 48.253.000
Andre inntekter 49.000 53.000 41.000 35.000 0
Driftsinntekter 54.283.000 53.333.000 46.726.000 45.953.000 48.253.000
Varekostnad -40.067.000 -39.061.000 -33.586.000 -33.890.000 -36.193.000
Lønninger -5.168.000 -5.017.000 -4.892.000 -4.739.000 -5.009.000
Avskrivning -124.000 -134.000 -189.000 -182.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.936.000 -4.675.000 -4.286.000 -3.370.000 -3.571.000
Driftskostnader -50.295.000 -48.887.000 -42.953.000 -42.181.000 -44.944.000
Driftsresultat 3.989.000 4.445.000 3.773.000 3.772.000 3.309.000
Finansinntekter 73.000 47.000 153.000 117.000 87.000
Finanskostnader -2.000 -22.000 -274.000 -252.000 -96.000
Finans 71.000 25.000 -121.000 -135.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.917.000 3.219.000 2.633.000 2.617.000 2.376.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 114.000 112.000 100.000 86.000 78.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 100.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 63.000 60.000 370.000 511.000 579.000
Sum varige driftsmidler 163.000 236.000 370.000 511.000 579.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 7.000 7.000 7.000 23.000
Sum anleggsmidler 282.000 354.000 477.000 604.000 680.000
Varebeholdning 8.310.000 8.534.000 7.943.000 8.539.000 7.240.000
Kundefordringer 913.000 1.254.000 1.105.000 959.000 1.369.000
Andre fordringer 840.000 1.053.000 929.000 898.000 692.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 195.000 6.061.000 5.513.000 6.089.000 4.435.000
Sum omløpsmidler 16.059.000 16.942.000 15.511.000 17.016.000 15.808.000
Sum eiendeler 16.341.000 17.296.000 15.988.000 17.620.000 16.488.000
Sum opptjent egenkapital 4.397.000 4.697.000 4.696.000 4.695.000 4.348.000
Sum egenkapital 4.997.000 5.297.000 5.296.000 5.295.000 4.948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.363.000 0 2.966.000 6.943.000 4.945.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 368.000
Leverandørgjeld 5.648.000 6.100.000 5.372.000 3.268.000 3.913.000
Betalbar skatt 0 1.264.000 970.000 1.028.000 938.000
Skyldig offentlige avgifter 321.000 232.000 435.000 193.000 548.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.012.000 1.040.000 947.000 893.000 829.000
Sum kortsiktig gjeld 11.344.000 11.999.000 10.691.000 12.325.000 11.173.000
Sum gjeld og egenkapital 16.341.000 17.296.000 15.987.000 17.620.000 16.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.715.000 4.943.000 4.820.000 4.691.000 4.635.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8
Soliditet 30.6 30.6 33.1 30.1 30.0
Resultatgrad 7.3 8.3 8.1 8.2 6.9
Rentedekningsgrad 2031.0 204.2 14.3 15.4 35.4
Gjeldsgrad 2.3 2.3 2.0 2.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 24.9 26.0 24.6 22.1 20.6
Signatur
15.09.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex