Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elkjøp Stormarked Fagernes AS
Juridisk navn:  Elkjøp Stormarked Fagernes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61362990
Valdresvegen 26 Fax: 61362991
2900 Fagernes 2900 Fagernes
Fylke: Kommune:
Oppland Nord-aurdal
Org.nr: 970956751
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 5/6/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Valdres Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.14%
Resultat  
  
22.37%
Egenkapital  
  
0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 53.333.000 46.726.000 45.953.000 48.253.000 48.992.000
Resultat: 4.470.000 3.653.000 3.637.000 3.300.000 2.383.000
Egenkapital: 5.297.000 5.296.000 5.295.000 4.948.000 4.432.000
Regnskap for  Elkjøp Stormarked Fagernes AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 53.333.000 46.726.000 45.953.000 48.253.000 48.992.000
Driftskostnader -48.887.000 -42.953.000 -42.181.000 -44.944.000 -46.548.000
Driftsresultat 4.445.000 3.773.000 3.772.000 3.309.000 2.443.000
Finansinntekter 47.000 153.000 117.000 87.000 140.000
Finanskostnader -22.000 -274.000 -252.000 -96.000 -201.000
Finans 25.000 -121.000 -135.000 -9.000 -61.000
Resultat før skatt 4.470.000 3.653.000 3.637.000 3.300.000 2.383.000
Skattekostnad -1.252.000 -1.020.000 -1.021.000 -924.000 -667.000
Årsresultat 3.219.000 2.633.000 2.617.000 2.376.000 1.716.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 354.000 477.000 604.000 680.000 837.000
Sum omløpsmidler 16.942.000 15.511.000 17.016.000 15.808.000 13.428.000
Sum eiendeler 17.296.000 15.988.000 17.620.000 16.488.000 14.265.000
Sum opptjent egenkapital 4.697.000 4.696.000 4.695.000 4.348.000 3.832.000
Sum egenkapital 5.297.000 5.296.000 5.295.000 4.948.000 4.432.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 368.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 11.999.000 10.691.000 12.325.000 11.173.000 9.383.000
Sum gjeld og egenkapital 17.296.000 15.987.000 17.620.000 16.489.000 14.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.280.000 46.685.000 45.918.000 48.253.000 48.992.000
Andre inntekter 53.000 41.000 35.000 0 0
Driftsinntekter 53.333.000 46.726.000 45.953.000 48.253.000 48.992.000
Varekostnad -39.061.000 -33.586.000 -33.890.000 -36.193.000 -37.763.000
Lønninger -5.017.000 -4.892.000 -4.739.000 -5.009.000 -4.871.000
Avskrivning -134.000 -189.000 -182.000 -171.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.675.000 -4.286.000 -3.370.000 -3.571.000 -3.762.000
Driftskostnader -48.887.000 -42.953.000 -42.181.000 -44.944.000 -46.548.000
Driftsresultat 4.445.000 3.773.000 3.772.000 3.309.000 2.443.000
Finansinntekter 47.000 153.000 117.000 87.000 140.000
Finanskostnader -22.000 -274.000 -252.000 -96.000 -201.000
Finans 25.000 -121.000 -135.000 -9.000 -61.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.700.000
Årsresultat 3.219.000 2.633.000 2.617.000 2.376.000 1.716.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 112.000 100.000 86.000 78.000 64.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 370.000 511.000 579.000 750.000
Sum varige driftsmidler 236.000 370.000 511.000 579.000 750.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 23.000 23.000
Sum anleggsmidler 354.000 477.000 604.000 680.000 837.000
Varebeholdning 8.534.000 7.943.000 8.539.000 7.240.000 6.877.000
Kundefordringer 1.254.000 1.105.000 959.000 1.369.000 1.479.000
Andre fordringer 1.053.000 929.000 898.000 692.000 619.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.061.000 5.513.000 6.089.000 4.435.000 2.458.000
Sum omløpsmidler 16.942.000 15.511.000 17.016.000 15.808.000 13.428.000
Sum eiendeler 17.296.000 15.988.000 17.620.000 16.488.000 14.265.000
Sum opptjent egenkapital 4.697.000 4.696.000 4.695.000 4.348.000 3.832.000
Sum egenkapital 5.297.000 5.296.000 5.295.000 4.948.000 4.432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.966.000 6.943.000 4.945.000 2.458.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 368.000 450.000
Leverandørgjeld 6.100.000 5.372.000 3.268.000 3.913.000 3.335.000
Betalbar skatt 1.264.000 970.000 1.028.000 938.000 659.000
Skyldig offentlige avgifter 232.000 435.000 193.000 548.000 704.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 1.040.000 947.000 893.000 829.000 527.000
Sum kortsiktig gjeld 11.999.000 10.691.000 12.325.000 11.173.000 9.383.000
Sum gjeld og egenkapital 17.296.000 15.987.000 17.620.000 16.489.000 14.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.943.000 4.820.000 4.691.000 4.635.000 4.045.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
Soliditet 30.6 33.1 30.1 30.0 31.1
Resultatgrad 8.3 8.1 8.2 6.9 5.0
Rentedekningsgrad 204.2 14.3 15.4 35.4 12.9
Gjeldsgrad 2.3 2.0 2.3 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 26.0 24.6 22.1 20.6 18.1
Signatur
15.09.2006
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex