Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ellevilt As
Juridisk navn:  Ellevilt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fagernes Fagernes Fax:
6872 Luster 6872 Luster
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 914880513
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2015 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1509.41%
Resultat  
  
30.61%
Egenkapital  
  
38.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.368.000 85.000 135.000 231.000
Resultat: 64.000 49.000 -57.000 156.000
Egenkapital: 182.000 131.000 82.000 139.000
Regnskap for  Ellevilt As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.368.000 85.000 135.000 231.000
Driftskostnader -1.265.000 -37.000 -191.000 -75.000
Driftsresultat 103.000 49.000 -57.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 0 0 -1.000
Finans -39.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt 64.000 49.000 -57.000 156.000
Skattekostnad -13.000 0 0 -40.000
Årsresultat 51.000 49.000 -57.000 116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.145.000 16.000 21.000 0
Sum omløpsmidler 1.340.000 190.000 129.000 194.000
Sum eiendeler 3.485.000 206.000 150.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 108.000 59.000 116.000
Sum egenkapital 182.000 131.000 82.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 2.901.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 402.000 76.000 68.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 3.485.000 207.000 150.000 194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.368.000 85.000 135.000 231.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.368.000 85.000 135.000 231.000
Varekostnad -796.000 -44.000 -160.000 -60.000
Lønninger -148.000 0 0 0
Avskrivning -87.000 -5.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 12.000 -29.000 -15.000
Driftskostnader -1.265.000 -37.000 -191.000 -75.000
Driftsresultat 103.000 49.000 -57.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 0 0 -1.000
Finans -39.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 51.000 49.000 -57.000 116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.145.000 16.000 21.000 0
Sum varige driftsmidler 2.145.000 16.000 21.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.145.000 16.000 21.000 0
Varebeholdning 178.000 0 0 0
Kundefordringer 306.000 83.000 120.000 44.000
Andre fordringer 344.000 23.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 512.000 85.000 0 150.000
Sum omløpsmidler 1.340.000 190.000 129.000 194.000
Sum eiendeler 3.485.000 206.000 150.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 159.000 108.000 59.000 116.000
Sum egenkapital 182.000 131.000 82.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.901.000 0 0 0
Leverandørgjeld 94.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 7.000 0 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 271.000 76.000 68.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 402.000 76.000 68.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 3.485.000 207.000 150.000 194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 938.000 114.000 61.000 139.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.5 1.9 3.5
Likviditetsgrad 2 2.9 2.5 1.9 3.6
Soliditet 5.2 63.3 54.7 71.6
Resultatgrad 7.5 57.6 -42.2 67.5
Rentedekningsgrad 2.6 156.0
Gjeldsgrad 18.1 0.6 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 3 23.7 80.4
Signatur
13.02.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex