Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ellingsen & Knudsen Bygg As
Juridisk navn:  Ellingsen & Knudsen Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gunnlafjellet 22 Gunnlafjellet 22 Fax:
5302 Strusshamn 5302 Strusshamn
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 919871482
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/5/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Limco Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.306.000
Resultat: -2.000
Egenkapital: 132.000
Regnskap for  Ellingsen & Knudsen Bygg As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.306.000
Driftskostnader -2.308.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -2.000
Skattekostnad -1.000
Årsresultat -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000
Sum omløpsmidler 395.000
Sum eiendeler 427.000
Sum opptjent egenkapital 102.000
Sum egenkapital 132.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 294.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.306.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.306.000
Varekostnad -832.000
Lønninger -1.270.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -206.000
Driftskostnader -2.308.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 32.000
Sum anleggsmidler 32.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 125.000
Andre fordringer 8.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 262.000
Sum omløpsmidler 395.000
Sum eiendeler 427.000
Sum opptjent egenkapital 102.000
Sum egenkapital 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 43.000
Betalbar skatt 1.000
Skyldig offentlige avgifter 132.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000
Sum gjeld og egenkapital 426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 3
Resultatgrad -0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2
Total kapitalrentabilitet -0.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex