Elma Consulting AS
Juridisk navn:  Elma Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Prost Holsviks Vei 14 Prost Holsviks Vei 14 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989227378
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Regnskapsfører: Wam Con
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1399.39%
Egenkapital  
  
425.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 4.903.000 327.000 440.000 570.000 223.000
Egenkapital: 5.618.000 1.069.000 892.000 1.052.000 1.082.000
Regnskap for  Elma Consulting AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -13.000 -11.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat -15.000 -13.000 -11.000 -10.000 -16.000
Finansinntekter 4.917.000 341.000 451.000 581.000 238.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.917.000 341.000 451.000 581.000 238.000
Resultat før skatt 4.903.000 327.000 440.000 570.000 223.000
Skattekostnad -4.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.898.000 327.000 440.000 570.000 223.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.309.000 127.000 127.000 97.000 97.000
Sum omløpsmidler 4.324.000 954.000 1.076.000 1.364.000 1.994.000
Sum eiendeler 5.633.000 1.081.000 1.203.000 1.461.000 2.091.000
Sum opptjent egenkapital 5.338.000 790.000 613.000 772.000 803.000
Sum egenkapital 5.618.000 1.069.000 892.000 1.052.000 1.082.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 11.000 311.000 409.000 1.009.000
Sum gjeld og egenkapital 5.633.000 1.081.000 1.204.000 1.461.000 2.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -13.000 -11.000 -10.000 -16.000
Driftskostnader -15.000 -13.000 -11.000 -10.000 -16.000
Driftsresultat -15.000 -13.000 -11.000 -10.000 -16.000
Finansinntekter 4.917.000 341.000 451.000 581.000 238.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.917.000 341.000 451.000 581.000 238.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -400.000 -1.000.000
Årsresultat 4.898.000 327.000 440.000 570.000 223.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.309.000 127.000 127.000 97.000 97.000
Sum anleggsmidler 1.309.000 127.000 127.000 97.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000 6.000 617.000 398.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.317.000 947.000 1.070.000 747.000 1.596.000
Sum omløpsmidler 4.324.000 954.000 1.076.000 1.364.000 1.994.000
Sum eiendeler 5.633.000 1.081.000 1.203.000 1.461.000 2.091.000
Sum opptjent egenkapital 5.338.000 790.000 613.000 772.000 803.000
Sum egenkapital 5.618.000 1.069.000 892.000 1.052.000 1.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 4.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -400.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 11.000 11.000 11.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 11.000 311.000 409.000 1.009.000
Sum gjeld og egenkapital 5.633.000 1.081.000 1.204.000 1.461.000 2.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.309.000 943.000 765.000 955.000 985.000
Likviditetsgrad 1 288.3 86.7 3.5 3.3 2.0
Likviditetsgrad 2 288.3 86.7 3.5 3.4 2.0
Soliditet 99.7 9 74.1 72.0 51.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 8 30.4 36.6 39.1 10.6
Signatur
17.12.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex