Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elmar Svendsen Eiendom ANS
Juridisk navn:  Elmar Svendsen Eiendom ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75171288
Postboks 80 Rådhusgata 11 Fax: 75174920
8651 Mosjøen 8657 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 955763971
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1974 1
Foretakstype: ANS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.86%
Resultat  
  
-119.11%
Egenkapital  
  
-21.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.202.000 4.166.000 4.253.000 3.899.000 3.952.000
Resultat: -538.000 2.816.000 1.627.000 2.074.000 2.451.000
Egenkapital: 7.908.000 10.047.000 7.231.000 5.604.000 3.530.000
Regnskap for  Elmar Svendsen Eiendom ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.202.000 4.166.000 4.253.000 3.899.000 3.952.000
Driftskostnader -4.734.000 -1.315.000 -2.564.000 -1.784.000 -1.464.000
Driftsresultat -532.000 2.851.000 1.689.000 2.115.000 2.488.000
Finansinntekter 11.000 6.000 12.000 66.000 105.000
Finanskostnader -17.000 -41.000 -74.000 -107.000 -142.000
Finans -6.000 -35.000 -62.000 -41.000 -37.000
Resultat før skatt -538.000 2.816.000 1.627.000 2.074.000 2.451.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -538.000 2.816.000 1.627.000 2.074.000 2.451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.290.000 9.545.000 9.881.000 10.530.000 7.958.000
Sum omløpsmidler 3.424.000 2.829.000 1.196.000 591.000 2.551.000
Sum eiendeler 10.714.000 12.374.000 11.077.000 11.121.000 10.509.000
Sum opptjent egenkapital 7.908.000 10.047.000 7.231.000 5.604.000 3.530.000
Sum egenkapital 7.908.000 10.047.000 7.231.000 5.604.000 3.530.000
Sum langsiktig gjeld 2.272.000 2.272.000 3.832.000 5.232.000 6.752.000
Sum kortsiktig gjeld 533.000 54.000 15.000 285.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 10.713.000 12.373.000 11.078.000 11.121.000 10.509.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.202.000 4.166.000 4.253.000 3.899.000 3.952.000
Driftsinntekter 4.202.000 4.166.000 4.253.000 3.899.000 3.952.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -168.000 -287.000 -272.000 -265.000 -268.000
Nedskrivning -2.478.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.088.000 -1.028.000 -2.292.000 -1.519.000 -1.196.000
Driftskostnader -4.734.000 -1.315.000 -2.564.000 -1.784.000 -1.464.000
Driftsresultat -532.000 2.851.000 1.689.000 2.115.000 2.488.000
Finansinntekter 11.000 6.000 12.000 66.000 105.000
Finanskostnader -17.000 -41.000 -74.000 -107.000 -142.000
Finans -6.000 -35.000 -62.000 -41.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -538.000 2.816.000 1.627.000 2.074.000 2.451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.290.000 9.545.000 9.831.000 9.930.000 6.858.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.290.000 9.545.000 9.831.000 9.930.000 6.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 50.000 600.000 1.100.000
Sum anleggsmidler 7.290.000 9.545.000 9.881.000 10.530.000 7.958.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 0 0 0 0
Andre fordringer 27.000 15.000 16.000 7.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.378.000 2.814.000 1.180.000 584.000 2.534.000
Sum omløpsmidler 3.424.000 2.829.000 1.196.000 591.000 2.551.000
Sum eiendeler 10.714.000 12.374.000 11.077.000 11.121.000 10.509.000
Sum opptjent egenkapital 7.908.000 10.047.000 7.231.000 5.604.000 3.530.000
Sum egenkapital 7.908.000 10.047.000 7.231.000 5.604.000 3.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.272.000 2.272.000 3.832.000 5.232.000 6.752.000
Leverandørgjeld 533.000 34.000 1.000 278.000 227.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 20.000 14.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 533.000 54.000 15.000 285.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 10.713.000 12.373.000 11.078.000 11.121.000 10.509.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.891.000 2.775.000 1.181.000 306.000 2.324.000
Likviditetsgrad 1 6.4 52.4 79.7 2.1 11.2
Likviditetsgrad 2 6.4 52.4 79.7 2.1 11.3
Soliditet 73.8 81.2 65.3 50.4 33.6
Resultatgrad -12.7 68.4 39.7 54.2 63.0
Rentedekningsgrad -31.3 69.5 22.8 20.4 18.3
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.5 1.0 2.0
Total kapitalrentabilitet -4.9 23.1 15.4 19.6 24.7
Signatur
07.06.2006
SIGNATUR I FELLESSKAP
SVENDSEN ÅSE
SVENDSEN ALF
Prokurister
07.06.2006
PROKURA I FELLESSKAP
SVENDSEN ÅSE
SVENDSEN ALF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex