Else Design As
Juridisk navn:  Else Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Siv Therese Gran Hegna 38C Korniveien 7 Fax:
3123 Tønsberg 3157 Barkåker
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 925418943
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/15/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hk Regnskap Sandefjord AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.11%
Resultat  
  
-9.09%
Egenkapital  
  
68.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 264.000 297.000 50.000
Resultat: 40.000 44.000 -25.000
Egenkapital: 76.000 45.000 5.000
Regnskap for  Else Design As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 264.000 297.000 50.000
Driftskostnader -224.000 -253.000 -75.000
Driftsresultat 40.000 44.000 -25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 40.000 44.000 -25.000
Skattekostnad -9.000 -5.000 0
Årsresultat 31.000 40.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 843.000 779.000 686.000
Sum eiendeler 851.000 787.000 694.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 15.000 -25.000
Sum egenkapital 76.000 45.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 761.000 729.000 688.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 850.000 787.000 693.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 264.000 297.000 50.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 264.000 297.000 50.000
Varekostnad -35.000 -107.000 -13.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -189.000 -146.000 -62.000
Driftskostnader -224.000 -253.000 -75.000
Driftsresultat 40.000 44.000 -25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 31.000 40.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000
Varebeholdning 817.000 724.000 620.000
Kundefordringer 2.000 3.000 0
Andre fordringer 2.000 54.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 22.000 52.000 13.000
Sum omløpsmidler 843.000 779.000 686.000
Sum eiendeler 851.000 787.000 694.000
Sum opptjent egenkapital 46.000 15.000 -25.000
Sum egenkapital 76.000 45.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 761.000 729.000 688.000
Leverandørgjeld 5.000 0
Betalbar skatt 9.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 13.000 0
Sum gjeld og egenkapital 850.000 787.000 693.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 830.000 766.000 686.000
Likviditetsgrad 1 64.8 59.9
Likviditetsgrad 2 2.0 4.2 0
Soliditet 8.9 5.7 0.7
Resultatgrad 15.2 14.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.2 16.5 137.6
Total kapitalrentabilitet 4.7 5.6 -3.6
Signatur
03.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex