Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eltera Plassen As
Juridisk navn:  Eltera Plassen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62352684
Tingnesvegen 21 Tingnesvegen 21 Fax: 62352066
2353 Stavsjø 2353 Stavsjø
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 987647515
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/1/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.1%
Resultat  
  
-6.64%
Egenkapital  
  
37.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.369.000 5.892.000 6.547.000 6.548.000 4.792.000
Resultat: 1.336.000 1.431.000 1.775.000 1.634.000 831.000
Egenkapital: 574.000 417.000 252.000 531.000 487.000
Regnskap for  Eltera Plassen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.369.000 5.892.000 6.547.000 6.548.000 4.792.000
Driftskostnader -5.036.000 -4.465.000 -4.779.000 -4.917.000 -3.965.000
Driftsresultat 1.333.000 1.426.000 1.768.000 1.631.000 828.000
Finansinntekter 3.000 5.000 7.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -2.000
Finans 3.000 4.000 7.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 1.336.000 1.431.000 1.775.000 1.634.000 831.000
Skattekostnad -295.000 -330.000 -428.000 -410.000 -228.000
Årsresultat 1.041.000 1.101.000 1.347.000 1.224.000 602.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 41.000 55.000 71.000 59.000
Sum omløpsmidler 2.917.000 2.632.000 2.843.000 2.728.000 1.844.000
Sum eiendeler 2.939.000 2.673.000 2.898.000 2.799.000 1.903.000
Sum opptjent egenkapital 524.000 367.000 202.000 331.000 287.000
Sum egenkapital 574.000 417.000 252.000 531.000 487.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.364.000 2.256.000 2.646.000 2.267.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 2.938.000 2.673.000 2.898.000 2.798.000 1.903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.369.000 5.892.000 6.547.000 6.548.000 4.792.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.369.000 5.892.000 6.547.000 6.548.000 4.792.000
Varekostnad -1.615.000 -1.539.000 -1.941.000 -2.229.000 -1.616.000
Lønninger -2.416.000 -1.989.000 -1.895.000 -1.825.000 -1.512.000
Avskrivning -21.000 -19.000 -19.000 -19.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -984.000 -918.000 -924.000 -844.000 -826.000
Driftskostnader -5.036.000 -4.465.000 -4.779.000 -4.917.000 -3.965.000
Driftsresultat 1.333.000 1.426.000 1.768.000 1.631.000 828.000
Finansinntekter 3.000 5.000 7.000 3.000 5.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -2.000
Finans 3.000 4.000 7.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -936.000 -1.145.000 -900.000 -400.000
Årsresultat 1.041.000 1.101.000 1.347.000 1.224.000 602.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 13.000 8.000 5.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 28.000 47.000 66.000 53.000
Sum varige driftsmidler 6.000 28.000 47.000 66.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 41.000 55.000 71.000 59.000
Varebeholdning 232.000 171.000 172.000 135.000 139.000
Kundefordringer 443.000 790.000 567.000 1.229.000 692.000
Andre fordringer 399.000 362.000 281.000 153.000 146.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.843.000 1.310.000 1.823.000 1.210.000 868.000
Sum omløpsmidler 2.917.000 2.632.000 2.843.000 2.728.000 1.844.000
Sum eiendeler 2.939.000 2.673.000 2.898.000 2.799.000 1.903.000
Sum opptjent egenkapital 524.000 367.000 202.000 331.000 287.000
Sum egenkapital 574.000 417.000 252.000 531.000 487.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 409.000 307.000 534.000 354.000 329.000
Betalbar skatt 297.000 335.000 431.000 409.000 211.000
Skyldig offentlige avgifter 473.000 372.000 358.000 439.000 338.000
Utbytte 0 -936.000 -1.145.000 -900.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 302.000 306.000 178.000 166.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 2.364.000 2.256.000 2.646.000 2.267.000 1.416.000
Sum gjeld og egenkapital 2.938.000 2.673.000 2.898.000 2.798.000 1.903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 553.000 376.000 197.000 461.000 428.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.1 1.3
Soliditet 19.5 15.6 8.7 1 25.6
Resultatgrad 20.9 24.2 2 24.9 17.3
Rentedekningsgrad 1 416.5
Gjeldsgrad 4.1 5.4 10.5 4.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 45.5 53.5 61.2 58.4 43.8
Signatur
06.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.09.2018
PROKURA
PLASSEN PER OLAV
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex