Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elvanesset Restaurant As
Juridisk navn:  Elvanesset Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skjellvegen 298 Bøfjorden Fax:
7357 Skaun 6643 Bøfjorden
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Surnadal
Org.nr: 819894582
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 707.000
Resultat: 28.000
Egenkapital: 50.000
Regnskap for  Elvanesset Restaurant As
Resultat 2018
Driftsinntekter 707.000
Driftskostnader -679.000
Driftsresultat 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 28.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -8.000
Sum omløpsmidler 84.000
Sum eiendeler 76.000
Sum opptjent egenkapital 28.000
Sum egenkapital 50.000
Sum langsiktig gjeld -1.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 707.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 707.000
Varekostnad -366.000
Lønninger -132.000
Avskrivning -10.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -171.000
Driftskostnader -679.000
Driftsresultat 28.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre -8.000
Sum varige driftsmidler -8.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler -8.000
Varebeholdning 7.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 36.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 41.000
Sum omløpsmidler 84.000
Sum eiendeler 76.000
Sum opptjent egenkapital 28.000
Sum egenkapital 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld -1.000
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000
Sum gjeld og egenkapital 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000
Likviditetsgrad 1 3.1
Likviditetsgrad 2 2.9
Soliditet 65.8
Resultatgrad 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 36.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex