Elveromskrysset As
Juridisk navn:  Elveromskrysset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nord-Torpvegen 4 Nord-Torpvegen 4 Fax:
2881 Aust-torpa 2881 Aust-torpa
Fylke: Kommune:
Oppland Nordre Land
Org.nr: 996761630
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.93%
Resultat  
  
-71.17%
Egenkapital  
  
12.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 408.000 453.000 453.000 453.000 113.000
Resultat: 47.000 163.000 225.000 118.000 -136.000
Egenkapital: 354.000 315.000 188.000 -11.000 -129.000
Regnskap for  Elveromskrysset As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 408.000 453.000 453.000 453.000 113.000
Driftskostnader -279.000 -205.000 -146.000 -210.000 -131.000
Driftsresultat 129.000 249.000 307.000 243.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -82.000 -86.000 -83.000 -125.000 -119.000
Finans -82.000 -86.000 -82.000 -125.000 -119.000
Resultat før skatt 47.000 163.000 225.000 118.000 -136.000
Skattekostnad -8.000 -36.000 -26.000 0 0
Årsresultat 40.000 127.000 199.000 118.000 -136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.513.000 4.663.000 4.725.000 4.896.000 4.812.000
Sum omløpsmidler 319.000 378.000 295.000 346.000 525.000
Sum eiendeler 4.832.000 5.041.000 5.020.000 5.242.000 5.337.000
Sum opptjent egenkapital 251.000 211.000 84.000 -115.000 -233.000
Sum egenkapital 354.000 315.000 188.000 -11.000 -129.000
Sum langsiktig gjeld 1.885.000 1.987.000 2.061.000 2.145.000 2.223.000
Sum kortsiktig gjeld 2.592.000 2.739.000 2.772.000 3.109.000 3.243.000
Sum gjeld og egenkapital 4.832.000 5.041.000 5.021.000 5.243.000 5.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 408.000 453.000 453.000 453.000 113.000
Driftsinntekter 408.000 453.000 453.000 453.000 113.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -151.000 -148.000 -96.000 -97.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -57.000 -50.000 -113.000 -109.000
Driftskostnader -279.000 -205.000 -146.000 -210.000 -131.000
Driftsresultat 129.000 249.000 307.000 243.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -82.000 -86.000 -83.000 -125.000 -119.000
Finans -82.000 -86.000 -82.000 -125.000 -119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 127.000 199.000 118.000 -136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.487.000 4.630.000 4.725.000 4.896.000 4.812.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 33.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.513.000 4.663.000 4.725.000 4.896.000 4.812.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.513.000 4.663.000 4.725.000 4.896.000 4.812.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 88.000 0 0 0
Andre fordringer 7.000 7.000 7.000 259.000 486.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 311.000 283.000 288.000 87.000 39.000
Sum omløpsmidler 319.000 378.000 295.000 346.000 525.000
Sum eiendeler 4.832.000 5.041.000 5.020.000 5.242.000 5.337.000
Sum opptjent egenkapital 251.000 211.000 84.000 -115.000 -233.000
Sum egenkapital 354.000 315.000 188.000 -11.000 -129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 62.000 26.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.885.000 1.987.000 2.061.000 2.145.000 2.223.000
Leverandørgjeld 0 0 5.000 258.000 330.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 15.000 16.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.592.000 2.724.000 2.751.000 2.834.000 2.913.000
Sum kortsiktig gjeld 2.592.000 2.739.000 2.772.000 3.109.000 3.243.000
Sum gjeld og egenkapital 4.832.000 5.041.000 5.021.000 5.243.000 5.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.273.000 -2.361.000 -2.477.000 -2.763.000 -2.718.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet 7.3 6.2 3.7 -0.2 -2.4
Resultatgrad 31.6 5 67.8 53.6 -15.9
Rentedekningsgrad 1.6 2.9 3.7 1.9 -0.2
Gjeldsgrad 12.6 1 25.7 -477.6 -42.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 4.9 6.1 4.6 -0.3
Signatur
22.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex