Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Elverum Folkehøgskule
Juridisk navn:  Elverum Folkehøgskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62435200
Strandbygdvegen 143 Strandbygdvegen 143 Fax: 62435201
2408 Elverum 2408 Elverum
Fylke: Kommune:
Innlandet Elverum
Org.nr: 971533889
Aksjekapital: 1.992.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 12/31/1928
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Økonomiringen Våler As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.25%
Resultat  
  
-33.02%
Egenkapital  
  
15.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2014 2013
Omsetning: 29.393.000 28.746.000 27.800.000 24.989.000 24.813.000
Resultat: 499.000 745.000 324.000 356.000 555.000
Egenkapital: 3.709.000 3.211.000 2.466.000 1.992.000 1.635.000
Regnskap for  Elverum Folkehøgskule
Resultat 2018 2017 2016 2014 2013
Driftsinntekter 29.393.000 28.746.000 27.800.000 24.989.000 24.813.000
Driftskostnader -28.899.000 -28.014.000 -27.480.000 -24.662.000 -24.285.000
Driftsresultat 494.000 731.000 321.000 326.000 528.000
Finansinntekter 21.000 27.000 21.000 30.000 27.000
Finanskostnader -17.000 -14.000 -18.000 0 0
Finans 4.000 13.000 3.000 30.000 27.000
Resultat før skatt 499.000 745.000 324.000 356.000 555.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 499.000 745.000 324.000 356.000 555.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 669.000 912.000 924.000 3.509.000 337.000
Sum omløpsmidler 8.201.000 6.701.000 6.365.000 2.290.000 5.233.000
Sum eiendeler 8.870.000 7.613.000 7.289.000 5.799.000 5.570.000
Sum opptjent egenkapital 3.709.000 -3.211.000 2.466.000 0 1.635.000
Sum egenkapital 3.709.000 3.211.000 2.466.000 1.992.000 1.635.000
Sum langsiktig gjeld 328.000 516.000 703.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.833.000 3.887.000 4.120.000 3.808.000 3.935.000
Sum gjeld og egenkapital 8.870.000 1.192.000 7.289.000 5.800.000 5.570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.336.000 18.162.000 27.509.000 0 22.826.000
Andre inntekter 11.057.000 10.584.000 291.000 24.989.000 1.988.000
Driftsinntekter 29.393.000 28.746.000 27.800.000 24.989.000 24.813.000
Varekostnad 0 0 0 0 -18.000
Lønninger -14.220.000 -13.292.000 -13.675.000 -13.245.000 -12.837.000
Avskrivning -279.000 -278.000 0 0 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.400.000 -14.444.000 -13.805.000 -11.417.000 -11.391.000
Driftskostnader -28.899.000 -28.014.000 -27.480.000 -24.662.000 -24.285.000
Driftsresultat 494.000 731.000 321.000 326.000 528.000
Finansinntekter 21.000 27.000 21.000 30.000 27.000
Finanskostnader -17.000 -14.000 -18.000 0 0
Finans 4.000 13.000 3.000 30.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 499.000 745.000 324.000 356.000 555.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 88.000 78.000 0 0 18.000
Maskiner anlegg 0 0 868.000 253.000 0
Driftsløsøre 581.000 833.000 56.000 14.000 318.000
Sum varige driftsmidler 669.000 912.000 924.000 267.000 337.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.243.000 0
Sum anleggsmidler 669.000 912.000 924.000 3.509.000 337.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 394.000 480.000 164.000 0 191.000
Andre fordringer 966.000 363.000 2.588.000 0 2.160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.268.000 3.721.000 3.613.000 2.290.000 2.882.000
Sum omløpsmidler 8.201.000 6.701.000 6.365.000 2.290.000 5.233.000
Sum eiendeler 8.870.000 7.613.000 7.289.000 5.799.000 5.570.000
Sum opptjent egenkapital 3.709.000 -3.211.000 2.466.000 0 1.635.000
Sum egenkapital 3.709.000 3.211.000 2.466.000 1.992.000 1.635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 328.000 516.000 703.000 0 0
Leverandørgjeld 772.000 555.000 0 840.000 964.000
Betalbar skatt 801.000 575.000 0 971.000 0
Skyldig offentlige avgifter 849.000 842.000 0 0 945.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.410.000 1.915.000 4.120.000 1.997.000 2.026.000
Sum kortsiktig gjeld 4.833.000 3.887.000 4.120.000 3.808.000 3.935.000
Sum gjeld og egenkapital 8.870.000 1.192.000 7.289.000 5.800.000 5.570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.368.000 2.814.000 2.245.000 -1.518.000 1.298.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.5 0.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.5 0.7 1.4
Soliditet 41.8 42.2 33.8 34.3 29.4
Resultatgrad 1.7 2.5 1.2 1.3 2.1
Rentedekningsgrad 29.1 52.2 17.8
Gjeldsgrad 1.4 1.4 2 1.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 5.8 1 4.7 6.1 10.0
Signatur
15.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex