Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Em Systemer As
Juridisk navn:  Em Systemer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55363900
Conrad Mohrs Veg 9C Conrad Mohrs Veg 9C Fax: 55270096
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 963942281
Aksjekapital: 4.141.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 4/24/1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: elektromasjon systemer as
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.83%
Resultat  
  
91.44%
Egenkapital  
  
88.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 81.339.000 74.057.000 74.425.000 87.886.000 101.542.000
Resultat: 9.306.000 4.861.000 -8.118.000 -34.715.000 -2.113.000
Egenkapital: 14.465.000 7.681.000 4.447.000 -480.000 15.746.000
Regnskap for  Em Systemer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 81.339.000 74.057.000 74.425.000 87.886.000 101.542.000
Driftskostnader -71.762.000 -70.020.000 -74.570.000 -97.996.000 -100.547.000
Driftsresultat 9.578.000 4.037.000 -146.000 -10.111.000 995.000
Finansinntekter 90.000 1.483.000 5.100.000 2.448.000 278.000
Finanskostnader -362.000 -659.000 -13.072.000 -27.051.000 -3.386.000
Finans -272.000 824.000 -7.972.000 -24.603.000 -3.108.000
Resultat før skatt 9.306.000 4.861.000 -8.118.000 -34.715.000 -2.113.000
Skattekostnad -1.979.000 -1.627.000 -1.100.000 1.989.000 564.000
Årsresultat 7.327.000 3.234.000 -9.218.000 -32.726.000 -1.549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.714.000 9.018.000 12.230.000 20.288.000 46.799.000
Sum omløpsmidler 24.580.000 23.508.000 23.405.000 33.011.000 35.004.000
Sum eiendeler 32.294.000 32.526.000 35.635.000 53.299.000 81.803.000
Sum opptjent egenkapital 5.437.000 -1.346.000 -4.580.000 -4.580.000 2.742.000
Sum egenkapital 14.465.000 7.681.000 4.447.000 -480.000 15.746.000
Sum langsiktig gjeld 2.723.000 3.308.000 1.500.000 14.228.000 28.953.000
Sum kortsiktig gjeld 15.107.000 21.536.000 29.688.000 39.551.000 37.105.000
Sum gjeld og egenkapital 32.294.000 32.525.000 35.635.000 53.299.000 81.803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.339.000 74.057.000 74.425.000 87.886.000 101.542.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 81.339.000 74.057.000 74.425.000 87.886.000 101.542.000
Varekostnad -17.428.000 -14.893.000 -13.632.000 -22.404.000 -22.428.000
Lønninger -40.060.000 -36.616.000 -44.657.000 -55.245.000 -58.550.000
Avskrivning -1.910.000 -2.369.000 -2.591.000 -4.873.000 -4.473.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.364.000 -16.142.000 -13.690.000 -15.474.000 -15.096.000
Driftskostnader -71.762.000 -70.020.000 -74.570.000 -97.996.000 -100.547.000
Driftsresultat 9.578.000 4.037.000 -146.000 -10.111.000 995.000
Finansinntekter 90.000 1.483.000 5.100.000 2.448.000 278.000
Finanskostnader -362.000 -659.000 -13.072.000 -27.051.000 -3.386.000
Finans -272.000 824.000 -7.972.000 -24.603.000 -3.108.000
Konsernbidrag -544.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.327.000 3.234.000 -9.218.000 -32.726.000 -1.549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.230.000 7.979.000 11.693.000 14.639.000 12.728.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.203.000 982.000 537.000 649.000 646.000
Sum varige driftsmidler 1.203.000 982.000 537.000 649.000 646.000
Sum finansielle anleggsmidler 281.000 56.000 0 5.000.000 33.425.000
Sum anleggsmidler 7.714.000 9.018.000 12.230.000 20.288.000 46.799.000
Varebeholdning 4.077.000 5.703.000 4.832.000 5.586.000 6.831.000
Kundefordringer 10.612.000 10.059.000 11.064.000 17.246.000 20.688.000
Andre fordringer 6.518.000 6.379.000 5.985.000 8.142.000 5.291.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.373.000 1.368.000 1.525.000 2.037.000 2.195.000
Sum omløpsmidler 24.580.000 23.508.000 23.405.000 33.011.000 35.004.000
Sum eiendeler 32.294.000 32.526.000 35.635.000 53.299.000 81.803.000
Sum opptjent egenkapital 5.437.000 -1.346.000 -4.580.000 -4.580.000 2.742.000
Sum egenkapital 14.465.000 7.681.000 4.447.000 -480.000 15.746.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.179.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 697.000 8.170.000 14.432.000 17.152.000 12.307.000
Sum langsiktig gjeld 2.723.000 3.308.000 1.500.000 14.228.000 28.953.000
Leverandørgjeld 2.082.000 2.150.000 3.190.000 4.376.000 3.462.000
Betalbar skatt 410.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.444.000 4.079.000 5.581.000 7.690.000 7.532.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.474.000 7.138.000 6.485.000 10.333.000 13.804.000
Sum kortsiktig gjeld 15.107.000 21.536.000 29.688.000 39.551.000 37.105.000
Sum gjeld og egenkapital 32.294.000 32.525.000 35.635.000 53.299.000 81.803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.473.000 1.972.000 -6.283.000 -6.540.000 -2.101.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 0.8 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 0.8 0.6 0.7 0.8
Soliditet 44.8 23.6 12.5 -0.9 19.2
Resultatgrad 11.8 5.5 -0.2 -11.5 1.0
Rentedekningsgrad 26.5 6.1 -0.4 0.4
Gjeldsgrad 1.2 3.2 7 4.2
Total kapitalrentabilitet 29.9 1 13.9 -14.4 1.6
Signatur
01.09.2017
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex