Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Emco Holding As
Juridisk navn:  Emco Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Heimark Heimark Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 918542442
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
92.86%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -2.000 -28.000
Egenkapital: 0 2.000
Regnskap for  Emco Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -2.000 -28.000
Driftsresultat -2.000 -28.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -2.000 -28.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -2.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 25.000
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 25.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -28.000
Sum egenkapital 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -28.000
Driftskostnader -2.000 -28.000
Driftsresultat -2.000 -28.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -2.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 25.000 25.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 0 0
Sum eiendeler 25.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 -28.000
Sum egenkapital 0 2.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.000 23.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 25.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 0 8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 11.5
Total kapitalrentabilitet
Signatur
10.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex