Emco Reklame As
Juridisk navn:  Emco Reklame As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467500
Engerdalsveien 83 Engerdalsveien 83 Fax: 62467501
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 913898230
Aksjekapital: 152.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/24/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.46%
Resultat  
  
112.2%
Egenkapital  
  
16.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.510.000 1.031.000 1.018.000 1.212.000 1.154.000
Resultat: 5.000 -41.000 20.000 -55.000 -121.000
Egenkapital: -10.000 -12.000 33.000 20.000 64.000
Regnskap for  Emco Reklame As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.510.000 1.031.000 1.018.000 1.212.000 1.154.000
Driftskostnader -1.492.000 -1.056.000 -980.000 -1.247.000 -1.268.000
Driftsresultat 19.000 -24.000 39.000 -36.000 -114.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -17.000 -20.000 -19.000 -8.000
Finans -14.000 -17.000 -20.000 -19.000 -8.000
Resultat før skatt 5.000 -41.000 20.000 -55.000 -121.000
Skattekostnad -3.000 8.000 -6.000 11.000 33.000
Årsresultat 2.000 -33.000 13.000 -44.000 -89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 139.000 196.000 256.000 404.000
Sum omløpsmidler 486.000 433.000 301.000 323.000 372.000
Sum eiendeler 569.000 572.000 497.000 579.000 776.000
Sum opptjent egenkapital -163.000 -164.000 -119.000 -132.000 -89.000
Sum egenkapital -10.000 -12.000 33.000 20.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 302.000 365.000 427.000 490.000
Sum kortsiktig gjeld 339.000 282.000 99.000 132.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 573.000 498.000 580.000 777.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.510.000 1.031.000 1.018.000 1.212.000 1.154.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.510.000 1.031.000 1.018.000 1.212.000 1.154.000
Varekostnad -461.000 -244.000 -276.000 -361.000 -347.000
Lønninger -719.000 -535.000 -455.000 -622.000 -614.000
Avskrivning -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -224.000 -196.000 -211.000 -294.000
Driftskostnader -1.492.000 -1.056.000 -980.000 -1.247.000 -1.268.000
Driftsresultat 19.000 -24.000 39.000 -36.000 -114.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -17.000 -20.000 -19.000 -8.000
Finans -14.000 -17.000 -20.000 -19.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 -33.000 13.000 -44.000 -89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 46.000 49.000 56.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 93.000 147.000 200.000 359.000
Sum varige driftsmidler 40.000 93.000 147.000 200.000 359.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 83.000 139.000 196.000 256.000 404.000
Varebeholdning 318.000 259.000 205.000 192.000 177.000
Kundefordringer 34.000 51.000 43.000 36.000 24.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 134.000 123.000 53.000 95.000 171.000
Sum omløpsmidler 486.000 433.000 301.000 323.000 372.000
Sum eiendeler 569.000 572.000 497.000 579.000 776.000
Sum opptjent egenkapital -163.000 -164.000 -119.000 -132.000 -89.000
Sum egenkapital -10.000 -12.000 33.000 20.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 240.000 302.000 365.000 427.000 490.000
Leverandørgjeld 63.000 32.000 33.000 30.000 145.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 55.000 22.000 50.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 196.000 45.000 51.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 339.000 282.000 99.000 132.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 569.000 573.000 498.000 580.000 777.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.000 151.000 202.000 191.000 149.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 3 2.4 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 1 1.0 0.9
Soliditet -1.8 -2.1 6.6 3.5 8.2
Resultatgrad 1.3 -2.3 3.8 -3.0 -9.9
Rentedekningsgrad 1.3 -1.4 2 -1.9 -14.3
Gjeldsgrad -57.9 -48.7 14.1 27.9 11.1
Total kapitalrentabilitet 3.5 -4.2 7.8 -6.2 -14.7
Signatur
08.08.2014
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex