Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Emilsen Fisk AS
Juridisk navn:  Emilsen Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74392127
Holmveien 94 Holmveien 94 Fax: 74392196
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 828829092
Aksjekapital: 21.507.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 9/9/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.83%
Resultat  
  
64.93%
Egenkapital  
  
32.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 520.820.000 837.730.000 566.923.000 394.478.000 440.292.000
Resultat: 175.402.000 106.348.000 112.796.000 62.654.000 40.604.000
Egenkapital: 475.559.000 359.451.000 306.168.000 257.489.000 222.390.000
Regnskap for  Emilsen Fisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 520.820.000 837.730.000 566.923.000 394.478.000 440.292.000
Driftskostnader -369.482.000 -742.528.000 -466.101.000 -337.293.000 -401.979.000
Driftsresultat 151.338.000 95.202.000 100.822.000 57.184.000 38.312.000
Finansinntekter 29.399.000 14.898.000 14.698.000 8.572.000 5.429.000
Finanskostnader -5.335.000 -3.752.000 -2.724.000 -3.102.000 -3.137.000
Finans 24.064.000 11.146.000 11.974.000 5.470.000 2.292.000
Resultat før skatt 175.402.000 106.348.000 112.796.000 62.654.000 40.604.000
Skattekostnad -32.381.000 -22.040.000 -22.530.000 -12.534.000 -8.308.000
Årsresultat 143.021.000 84.308.000 90.266.000 50.120.000 32.296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 227.322.000 236.461.000 135.973.000 143.192.000 141.025.000
Sum omløpsmidler 480.255.000 409.209.000 366.137.000 295.508.000 249.256.000
Sum eiendeler 707.577.000 645.670.000 502.110.000 438.700.000 390.281.000
Sum opptjent egenkapital 454.052.000 337.944.000 284.661.000 235.982.000 200.883.000
Sum egenkapital 475.559.000 359.451.000 306.168.000 257.489.000 222.390.000
Sum langsiktig gjeld 140.665.000 163.278.000 85.153.000 93.630.000 85.884.000
Sum kortsiktig gjeld 91.354.000 122.942.000 110.790.000 87.581.000 82.006.000
Sum gjeld og egenkapital 707.578.000 645.671.000 502.111.000 438.700.000 390.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 516.221.000 830.426.000 555.348.000 393.432.000 432.326.000
Andre inntekter 4.599.000 7.305.000 11.575.000 1.046.000 7.965.000
Driftsinntekter 520.820.000 837.730.000 566.923.000 394.478.000 440.292.000
Varekostnad -233.933.000 -643.482.000 -335.840.000 -301.429.000 -278.061.000
Lønninger -34.326.000 -36.820.000 -42.020.000 -35.018.000 -34.119.000
Avskrivning -21.307.000 -19.273.000 -15.176.000 -13.709.000 -11.960.000
Nedskrivning 0 0 -8.147.000 0 0
Andre driftskostnader -42.285.000 -73.131.000 -84.397.000 -52.177.000 -42.893.000
Driftskostnader -369.482.000 -742.528.000 -466.101.000 -337.293.000 -401.979.000
Driftsresultat 151.338.000 95.202.000 100.822.000 57.184.000 38.312.000
Finansinntekter 29.399.000 14.898.000 14.698.000 8.572.000 5.429.000
Finanskostnader -5.335.000 -3.752.000 -2.724.000 -3.102.000 -3.137.000
Finans 24.064.000 11.146.000 11.974.000 5.470.000 2.292.000
Konsernbidrag -3.195.000 0 0 0 0
Utbytte -23.718.000 0 -31.587.000 -15.021.000 -9.687.000
Årsresultat 143.021.000 84.308.000 90.266.000 50.120.000 32.296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 123.510.000 123.510.000 21.590.000 21.590.000 21.590.000
Fast eiendom 18.294.000 18.307.000 16.668.000 18.423.000 36.482.000
Maskiner anlegg 0 15.335.000 0 0 0
Driftsløsøre 23.768.000 26.871.000 26.959.000 32.000.000 33.124.000
Sum varige driftsmidler 68.155.000 60.513.000 56.223.000 62.658.000 81.082.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.658.000 52.438.000 58.161.000 58.945.000 38.353.000
Sum anleggsmidler 227.322.000 236.461.000 135.973.000 143.192.000 141.025.000
Varebeholdning 164.021.000 204.528.000 173.222.000 156.507.000 87.128.000
Kundefordringer 70.530.000 46.487.000 91.285.000 124.455.000 24.595.000
Andre fordringer 5.738.000 4.207.000 5.976.000 4.191.000 1.771.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.966.000 153.987.000 95.654.000 10.355.000 135.762.000
Sum omløpsmidler 480.255.000 409.209.000 366.137.000 295.508.000 249.256.000
Sum eiendeler 707.577.000 645.670.000 502.110.000 438.700.000 390.281.000
Sum opptjent egenkapital 454.052.000 337.944.000 284.661.000 235.982.000 200.883.000
Sum egenkapital 475.559.000 359.451.000 306.168.000 257.489.000 222.390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.332.000 39.085.000 34.892.000 32.269.000 19.735.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.096.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 140.665.000 163.278.000 85.153.000 93.630.000 85.884.000
Leverandørgjeld 41.345.000 33.673.000 25.549.000 24.833.000 21.772.000
Betalbar skatt 40.232.000 17.847.000 19.908.000 0 19.469.000
Skyldig offentlige avgifter 1.768.000 2.005.000 2.340.000 2.270.000 1.896.000
Utbytte -23.718.000 0 -31.587.000 -15.021.000 -9.687.000
Annen kortsiktig gjeld 3.913.000 38.391.000 31.408.000 45.457.000 29.183.000
Sum kortsiktig gjeld 91.354.000 122.942.000 110.790.000 87.581.000 82.006.000
Sum gjeld og egenkapital 707.578.000 645.671.000 502.111.000 438.700.000 390.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 388.901.000 286.267.000 255.347.000 207.927.000 167.250.000
Likviditetsgrad 1 5.3 3.3 3.3 3.4 3.0
Likviditetsgrad 2 3.5 1.7 1.7 1.6 2.0
Soliditet 67.2 55.7 6 58.7 57.0
Resultatgrad 29.1 11.4 17.8 14.5 8.7
Rentedekningsgrad 28.4 25.4 3 18.4 13.9
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 25.5 17.1 2 1 11.2
Signatur
23.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex