Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Emisa As
Juridisk navn:  Emisa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47835799
Vestre Solheia 24 Vestre Solheia 24 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 996938913
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bergen Regnskap & Rådgiving As
Utvikling:
Omsetning  
  
663.32%
Resultat  
  
557.89%
Egenkapital  
  
-72.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.664.000 349.000 0 3.052.000 4.030.000
Resultat: 1.500.000 228.000 -113.000 2.155.000 3.087.000
Egenkapital: 107.000 384.000 192.000 305.000 104.000
Regnskap for  Emisa As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.664.000 349.000 0 3.052.000 4.030.000
Driftskostnader -1.165.000 -123.000 -78.000 -896.000 -944.000
Driftsresultat 1.500.000 226.000 -78.000 2.156.000 3.086.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -37.000 -2.000 -1.000
Finans 0 2.000 -36.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 1.500.000 228.000 -113.000 2.155.000 3.087.000
Skattekostnad -347.000 -36.000 0 -580.000 -844.000
Årsresultat 1.153.000 192.000 -113.000 1.575.000 2.242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 40.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.151.000 544.000 274.000 2.488.000 3.464.000
Sum eiendeler 2.211.000 584.000 274.000 2.488.000 3.464.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 284.000 92.000 205.000 4.000
Sum egenkapital 107.000 384.000 192.000 305.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.102.000 201.000 82.000 2.183.000 3.360.000
Sum gjeld og egenkapital 2.210.000 585.000 274.000 2.488.000 3.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.664.000 349.000 0 3.052.000 4.030.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.664.000 349.000 0 3.052.000 4.030.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -799.000 -21.000 -28.000 -676.000 -678.000
Avskrivning 0 0 0 0 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -102.000 -50.000 -220.000 -252.000
Driftskostnader -1.165.000 -123.000 -78.000 -896.000 -944.000
Driftsresultat 1.500.000 226.000 -78.000 2.156.000 3.086.000
Finansinntekter 0 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -37.000 -2.000 -1.000
Finans 0 2.000 -36.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.430.000 0 0 -1.374.000 -2.240.000
Årsresultat 1.153.000 192.000 -113.000 1.575.000 2.242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 40.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 839.000 436.000 0 566.000 352.000
Andre fordringer 12.000 0 8.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.300.000 108.000 266.000 1.913.000 3.112.000
Sum omløpsmidler 2.151.000 544.000 274.000 2.488.000 3.464.000
Sum eiendeler 2.211.000 584.000 274.000 2.488.000 3.464.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 284.000 92.000 205.000 4.000
Sum egenkapital 107.000 384.000 192.000 305.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 346.000 36.000 0 580.000 844.000
Skyldig offentlige avgifter 185.000 84.000 19.000 162.000 213.000
Utbytte -1.430.000 0 0 -1.374.000 -2.240.000
Annen kortsiktig gjeld 134.000 75.000 63.000 66.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 2.102.000 201.000 82.000 2.183.000 3.360.000
Sum gjeld og egenkapital 2.210.000 585.000 274.000 2.488.000 3.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000 343.000 192.000 305.000 104.000
Likviditetsgrad 1 1 2.7 3.3 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 2.7 3.3 1.2 1.1
Soliditet 4.8 65.6 70.1 12.3 3.0
Resultatgrad 56.3 64.8 70.6 76.6
Rentedekningsgrad -2.1 1078.5 3088.0
Gjeldsgrad 19.7 0.5 0.4 7.2 32.3
Total kapitalrentabilitet 67.9 3 -28.1 86.7 89.1
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex