Emria AS
Juridisk navn:  Emria AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41505545
Frennings Vei 10 Frennings Vei 10 Fax:
0588 Oslo 588 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992203005
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zpecter Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
500%
Resultat  
  
363.64%
Egenkapital  
  
2.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 132.000 22.000 0 0 0
Resultat: 58.000 -22.000 614.000 -8.000 -21.000
Egenkapital: 848.000 831.000 849.000 236.000 242.000
Regnskap for  Emria AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 132.000 22.000 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -44.000 -10.000 -8.000 -14.000
Driftsresultat 114.000 -22.000 -10.000 -8.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 624.000 0 0
Finanskostnader -56.000 0 0 0 -7.000
Finans -56.000 0 624.000 0 -7.000
Resultat før skatt 58.000 -22.000 614.000 -8.000 -21.000
Skattekostnad -41.000 4.000 0 1.000 4.000
Årsresultat 17.000 -18.000 614.000 -7.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.706.000 884.000 575.000 645.000 643.000
Sum omløpsmidler 504.000 33.000 474.000 0 17.000
Sum eiendeler 3.210.000 917.000 1.049.000 645.000 660.000
Sum opptjent egenkapital 698.000 681.000 699.000 86.000 92.000
Sum egenkapital 848.000 831.000 849.000 236.000 242.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 50.000 200.000 400.000 409.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 36.000 0 10.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 3.209.000 917.000 1.049.000 646.000 661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 132.000 22.000 0 0 0
Driftsinntekter 132.000 22.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -44.000 -10.000 -8.000 -14.000
Driftskostnader -18.000 -44.000 -10.000 -8.000 -14.000
Driftsresultat 114.000 -22.000 -10.000 -8.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 624.000 0 0
Finanskostnader -56.000 0 0 0 -7.000
Finans -56.000 0 624.000 0 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -18.000 614.000 -7.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 41.000 37.000 37.000 36.000
Fast eiendom 2.661.000 300.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.661.000 300.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 543.000 538.000 607.000 607.000
Sum anleggsmidler 2.706.000 884.000 575.000 645.000 643.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 504.000 33.000 474.000 0 17.000
Sum omløpsmidler 504.000 33.000 474.000 0 17.000
Sum eiendeler 3.210.000 917.000 1.049.000 645.000 660.000
Sum opptjent egenkapital 698.000 681.000 699.000 86.000 92.000
Sum egenkapital 848.000 831.000 849.000 236.000 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 50.000 200.000 400.000 409.000
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000 36.000 0 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 36.000 0 10.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 3.209.000 917.000 1.049.000 646.000 661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 -3.000 474.000 -10.000 7.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.9 0 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 0 0 1.8
Soliditet 26.4 90.6 80.9 36.5 36.6
Resultatgrad 86.4
Rentedekningsgrad 2 -2.0
Gjeldsgrad 2.8 0.1 0.2 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 -2.4 58.5 -1.2 -2.1
Signatur
12.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex