EMS teknikk AS
Juridisk navn:  Ems Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33331133
Basbergveien 160 Basbergveien 160 Fax: 33331120
3114 Tønsberg 3114 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 952704400
Aksjekapital: 990.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/7/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.76%
Resultat  
  
33.32%
Egenkapital  
  
14.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 46.644.000 42.498.000 43.790.000 39.881.000 40.775.000
Resultat: 7.855.000 5.892.000 7.776.000 6.769.000 6.435.000
Egenkapital: 16.821.000 14.724.000 14.795.000 11.030.000 10.579.000
Regnskap for  EMS teknikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 46.644.000 42.498.000 43.790.000 39.881.000 40.775.000
Driftskostnader -38.732.000 -36.566.000 -36.095.000 -33.231.000 -34.302.000
Driftsresultat 7.912.000 5.933.000 7.694.000 6.650.000 6.472.000
Finansinntekter 68.000 109.000 99.000 134.000 68.000
Finanskostnader -125.000 -149.000 -17.000 -14.000 -105.000
Finans -57.000 -40.000 82.000 120.000 -37.000
Resultat før skatt 7.855.000 5.892.000 7.776.000 6.769.000 6.435.000
Skattekostnad -1.757.000 -1.305.000 -2.100.000 -1.834.000 -1.673.000
Årsresultat 6.097.000 4.587.000 5.676.000 4.935.000 4.762.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.544.000 8.422.000 5.122.000 2.422.000 2.382.000
Sum omløpsmidler 21.375.000 20.951.000 24.467.000 19.742.000 18.406.000
Sum eiendeler 28.919.000 29.373.000 29.589.000 22.164.000 20.788.000
Sum opptjent egenkapital 15.831.000 13.734.000 13.805.000 10.040.000 9.589.000
Sum egenkapital 16.821.000 14.724.000 14.795.000 11.030.000 10.579.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 3.895.000 4.500.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.092.000 10.755.000 10.294.000 11.134.000 10.208.000
Sum gjeld og egenkapital 28.919.000 29.374.000 29.589.000 22.164.000 20.787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.563.000 42.021.000 43.790.000 39.735.000 40.775.000
Andre inntekter 81.000 477.000 0 146.000 0
Driftsinntekter 46.644.000 42.498.000 43.790.000 39.881.000 40.775.000
Varekostnad -22.417.000 -21.511.000 -21.880.000 -19.970.000 -21.699.000
Lønninger -7.348.000 -6.100.000 -5.474.000 -5.342.000 -5.226.000
Avskrivning -617.000 -487.000 -382.000 -412.000 -500.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -94.000
Andre driftskostnader -8.350.000 -8.468.000 -8.359.000 -7.507.000 -6.783.000
Driftskostnader -38.732.000 -36.566.000 -36.095.000 -33.231.000 -34.302.000
Driftsresultat 7.912.000 5.933.000 7.694.000 6.650.000 6.472.000
Finansinntekter 68.000 109.000 99.000 134.000 68.000
Finanskostnader -125.000 -149.000 -17.000 -14.000 -105.000
Finans -57.000 -40.000 82.000 120.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 -4.659.000 -1.911.000 -4.485.000 -4.760.000
Årsresultat 6.097.000 4.587.000 5.676.000 4.935.000 4.762.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 7.118.000 7.477.000 4.420.000 1.448.000 1.625.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 426.000 946.000 701.000 974.000 756.000
Sum varige driftsmidler 7.544.000 8.422.000 5.122.000 2.422.000 2.382.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.544.000 8.422.000 5.122.000 2.422.000 2.382.000
Varebeholdning 12.611.000 11.387.000 11.152.000 10.606.000 8.716.000
Kundefordringer 3.323.000 3.427.000 3.726.000 3.661.000 3.333.000
Andre fordringer 129.000 208.000 237.000 173.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.313.000 5.930.000 9.353.000 5.301.000 6.213.000
Sum omløpsmidler 21.375.000 20.951.000 24.467.000 19.742.000 18.406.000
Sum eiendeler 28.919.000 29.373.000 29.589.000 22.164.000 20.788.000
Sum opptjent egenkapital 15.831.000 13.734.000 13.805.000 10.040.000 9.589.000
Sum egenkapital 16.821.000 14.724.000 14.795.000 11.030.000 10.579.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 3.895.000 4.500.000 0 0
Leverandørgjeld 3.267.000 2.956.000 4.514.000 3.078.000 2.330.000
Betalbar skatt 1.757.000 1.305.000 2.100.000 1.816.000 1.673.000
Skyldig offentlige avgifter 1.649.000 1.534.000 464.000 510.000 826.000
Utbytte -4.000.000 -4.659.000 -1.911.000 -4.485.000 -4.760.000
Annen kortsiktig gjeld 1.419.000 866.000 1.305.000 1.245.000 619.000
Sum kortsiktig gjeld 12.092.000 10.755.000 10.294.000 11.134.000 10.208.000
Sum gjeld og egenkapital 28.919.000 29.374.000 29.589.000 22.164.000 20.787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.283.000 10.196.000 14.173.000 8.608.000 8.198.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.9 2.4 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.3 0.9 1.0
Soliditet 58.2 50.1 5 49.8 50.9
Resultatgrad 1 1 17.6 16.7 15.9
Rentedekningsgrad 63.3 39.8 452.6 484.6 62.3
Gjeldsgrad 0.7 1 1 1.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 27.6 20.6 26.3 30.6 31.5
Signatur
12.11.2018
Prokurister
04.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex