Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
EMS teknikk AS
Juridisk navn:  Ems Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33331133
Basbergveien 160 Basbergveien 160 Fax: 33331120
3114 Tønsberg 3114 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 952704400
Aksjekapital: 990.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/7/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.77%
Resultat  
  
-79.63%
Egenkapital  
  
-4.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.619.000 46.644.000 42.498.000 43.790.000 39.881.000
Resultat: 1.600.000 7.855.000 5.892.000 7.776.000 6.769.000
Egenkapital: 16.009.000 16.821.000 14.724.000 14.795.000 11.030.000
Regnskap for  EMS teknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.619.000 46.644.000 42.498.000 43.790.000 39.881.000
Driftskostnader -40.008.000 -38.732.000 -36.566.000 -36.095.000 -33.231.000
Driftsresultat 1.611.000 7.912.000 5.933.000 7.694.000 6.650.000
Finansinntekter 38.000 68.000 109.000 99.000 134.000
Finanskostnader -49.000 -125.000 -149.000 -17.000 -14.000
Finans -11.000 -57.000 -40.000 82.000 120.000
Resultat før skatt 1.600.000 7.855.000 5.892.000 7.776.000 6.769.000
Skattekostnad -412.000 -1.757.000 -1.305.000 -2.100.000 -1.834.000
Årsresultat 1.188.000 6.097.000 4.587.000 5.676.000 4.935.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.320.000 7.544.000 8.422.000 5.122.000 2.422.000
Sum omløpsmidler 15.680.000 21.375.000 20.951.000 24.467.000 19.742.000
Sum eiendeler 23.000.000 28.919.000 29.373.000 29.589.000 22.164.000
Sum opptjent egenkapital 15.019.000 15.831.000 13.734.000 13.805.000 10.040.000
Sum egenkapital 16.009.000 16.821.000 14.724.000 14.795.000 11.030.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 3.895.000 4.500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.991.000 12.092.000 10.755.000 10.294.000 11.134.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000.000 28.919.000 29.374.000 29.589.000 22.164.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.619.000 46.563.000 42.021.000 43.790.000 39.735.000
Andre inntekter 0 81.000 477.000 0 146.000
Driftsinntekter 41.619.000 46.644.000 42.498.000 43.790.000 39.881.000
Varekostnad -23.678.000 -22.417.000 -21.511.000 -21.880.000 -19.970.000
Lønninger -7.264.000 -7.348.000 -6.100.000 -5.474.000 -5.342.000
Avskrivning -642.000 -617.000 -487.000 -382.000 -412.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.424.000 -8.350.000 -8.468.000 -8.359.000 -7.507.000
Driftskostnader -40.008.000 -38.732.000 -36.566.000 -36.095.000 -33.231.000
Driftsresultat 1.611.000 7.912.000 5.933.000 7.694.000 6.650.000
Finansinntekter 38.000 68.000 109.000 99.000 134.000
Finanskostnader -49.000 -125.000 -149.000 -17.000 -14.000
Finans -11.000 -57.000 -40.000 82.000 120.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -4.000.000 -4.659.000 -1.911.000 -4.485.000
Årsresultat 1.188.000 6.097.000 4.587.000 5.676.000 4.935.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.856.000 7.118.000 7.477.000 4.420.000 1.448.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 464.000 426.000 946.000 701.000 974.000
Sum varige driftsmidler 7.320.000 7.544.000 8.422.000 5.122.000 2.422.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.320.000 7.544.000 8.422.000 5.122.000 2.422.000
Varebeholdning 12.398.000 12.611.000 11.387.000 11.152.000 10.606.000
Kundefordringer 2.860.000 3.323.000 3.427.000 3.726.000 3.661.000
Andre fordringer 139.000 129.000 208.000 237.000 173.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 5.313.000 5.930.000 9.353.000 5.301.000
Sum omløpsmidler 15.680.000 21.375.000 20.951.000 24.467.000 19.742.000
Sum eiendeler 23.000.000 28.919.000 29.373.000 29.589.000 22.164.000
Sum opptjent egenkapital 15.019.000 15.831.000 13.734.000 13.805.000 10.040.000
Sum egenkapital 16.009.000 16.821.000 14.724.000 14.795.000 11.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 418.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 3.895.000 4.500.000 0
Leverandørgjeld 1.898.000 3.267.000 2.956.000 4.514.000 3.078.000
Betalbar skatt 412.000 1.757.000 1.305.000 2.100.000 1.816.000
Skyldig offentlige avgifter 1.453.000 1.649.000 1.534.000 464.000 510.000
Utbytte -2.000.000 -4.000.000 -4.659.000 -1.911.000 -4.485.000
Annen kortsiktig gjeld 810.000 1.419.000 866.000 1.305.000 1.245.000
Sum kortsiktig gjeld 6.991.000 12.092.000 10.755.000 10.294.000 11.134.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000.000 28.919.000 29.374.000 29.589.000 22.164.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.689.000 9.283.000 10.196.000 14.173.000 8.608.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 1.9 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.9 1.3 0.9
Soliditet 69.6 58.2 50.1 5 49.8
Resultatgrad 3.9 1 1 17.6 16.7
Rentedekningsgrad 32.9 63.3 39.8 452.6 484.6
Gjeldsgrad 0.4 0.7 1 1 1.0
Total kapitalrentabilitet 7.2 27.6 20.6 26.3 30.6
Signatur
13.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex