Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Emu As
Juridisk navn:  Emu As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Synningavegen 8C Gamle Synningavegen 8C Fax:
5259 Hjellestad 5259 Hjellestad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918264221
Aksjekapital: 279.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.45%
Egenkapital  
  
27.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 1.224.000 1.501.000 2.100.000
Egenkapital: 5.656.000 4.446.000 2.955.000
Regnskap for  Emu As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -9.000 0
Driftsresultat -8.000 -9.000 0
Finansinntekter 1.232.000 1.510.000 2.100.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.232.000 1.510.000 2.100.000
Resultat før skatt 1.224.000 1.501.000 2.100.000
Skattekostnad -13.000 -11.000 -15.000
Årsresultat 1.211.000 1.490.000 2.085.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 833.000 870.000 870.000
Sum omløpsmidler 4.847.000 3.601.000 2.100.000
Sum eiendeler 5.680.000 4.471.000 2.970.000
Sum opptjent egenkapital 5.194.000 3.984.000 2.493.000
Sum egenkapital 5.656.000 4.446.000 2.955.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 10.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 15.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.680.000 4.471.000 2.970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -9.000 0
Driftskostnader -8.000 -9.000 0
Driftsresultat -8.000 -9.000 0
Finansinntekter 1.232.000 1.510.000 2.100.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.232.000 1.510.000 2.100.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.211.000 1.490.000 2.085.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 833.000 870.000 870.000
Sum anleggsmidler 833.000 870.000 870.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.647.000 2.101.000 0
Sum omløpsmidler 4.847.000 3.601.000 2.100.000
Sum eiendeler 5.680.000 4.471.000 2.970.000
Sum opptjent egenkapital 5.194.000 3.984.000 2.493.000
Sum egenkapital 5.656.000 4.446.000 2.955.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 10.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 10.000 15.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 16.000 15.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 15.000 0
Sum gjeld og egenkapital 5.680.000 4.471.000 2.970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.831.000 3.586.000 2.100.000
Likviditetsgrad 1 302.9 240.1
Likviditetsgrad 2 302.9 240.1 0
Soliditet 99.6 99.4 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 21.5 33.6 70.7
Signatur
04.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex