Endestad Murerservice AS
Juridisk navn:  Endestad Murerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90844325
Reinsfjellveien 173 Reinsfjellveien 173 Fax: 37160574
4904 Tvedestrand 4904 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 980487369
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/25/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Agder AS
Regnskapsfører: Ring Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.85%
Resultat  
  
-27.06%
Egenkapital  
  
16.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.005.000 7.344.000 8.988.000 6.156.000 4.953.000
Resultat: 221.000 303.000 479.000 432.000 660.000
Egenkapital: 1.147.000 985.000 755.000 696.000 381.000
Regnskap for  Endestad Murerservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.005.000 7.344.000 8.988.000 6.156.000 4.953.000
Driftskostnader -4.753.000 -6.921.000 -8.441.000 -5.691.000 -4.314.000
Driftsresultat 252.000 424.000 547.000 465.000 639.000
Finansinntekter 13.000 2.000 0 1.000 67.000
Finanskostnader -44.000 -122.000 -68.000 -34.000 -47.000
Finans -31.000 -120.000 -68.000 -33.000 20.000
Resultat før skatt 221.000 303.000 479.000 432.000 660.000
Skattekostnad -59.000 -73.000 -120.000 -117.000 -279.000
Årsresultat 161.000 231.000 359.000 315.000 380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 903.000 994.000 1.323.000 986.000 840.000
Sum omløpsmidler 1.534.000 2.245.000 1.747.000 1.392.000 1.604.000
Sum eiendeler 2.437.000 3.239.000 3.070.000 2.378.000 2.444.000
Sum opptjent egenkapital 1.047.000 885.000 655.000 596.000 281.000
Sum egenkapital 1.147.000 985.000 755.000 696.000 381.000
Sum langsiktig gjeld 163.000 275.000 429.000 299.000 498.000
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 1.978.000 1.886.000 1.383.000 1.565.000
Sum gjeld og egenkapital 2.437.000 3.238.000 3.070.000 2.378.000 2.444.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.954.000 7.426.000 8.160.000 6.337.000 4.671.000
Andre inntekter 51.000 -82.000 828.000 -182.000 282.000
Driftsinntekter 5.005.000 7.344.000 8.988.000 6.156.000 4.953.000
Varekostnad -1.613.000 -3.150.000 -3.580.000 -2.218.000 -1.975.000
Lønninger -1.584.000 -2.272.000 -3.098.000 -2.091.000 -1.588.000
Avskrivning -233.000 -242.000 -371.000 -284.000 -249.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.323.000 -1.257.000 -1.392.000 -1.098.000 -502.000
Driftskostnader -4.753.000 -6.921.000 -8.441.000 -5.691.000 -4.314.000
Driftsresultat 252.000 424.000 547.000 465.000 639.000
Finansinntekter 13.000 2.000 0 1.000 67.000
Finanskostnader -44.000 -122.000 -68.000 -34.000 -47.000
Finans -31.000 -120.000 -68.000 -33.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 -200.000
Årsresultat 161.000 231.000 359.000 315.000 380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.000 29.000 30.000 31.000 47.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 875.000 891.000 1.263.000 937.000 792.000
Sum varige driftsmidler 903.000 920.000 1.293.000 968.000 840.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 74.000 30.000 18.000 0
Sum anleggsmidler 903.000 994.000 1.323.000 986.000 840.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 998.000 1.318.000 12.000 17.000 95.000
Andre fordringer 273.000 394.000 1.238.000 327.000 514.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 263.000 532.000 496.000 1.047.000 996.000
Sum omløpsmidler 1.534.000 2.245.000 1.747.000 1.392.000 1.604.000
Sum eiendeler 2.437.000 3.239.000 3.070.000 2.378.000 2.444.000
Sum opptjent egenkapital 1.047.000 885.000 655.000 596.000 281.000
Sum egenkapital 1.147.000 985.000 755.000 696.000 381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 163.000 275.000 429.000 299.000 498.000
Leverandørgjeld 237.000 759.000 683.000 704.000 582.000
Betalbar skatt 59.000 73.000 120.000 117.000 279.000
Skyldig offentlige avgifter 290.000 504.000 517.000 370.000 262.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 540.000 642.000 266.000 193.000 241.000
Sum kortsiktig gjeld 1.127.000 1.978.000 1.886.000 1.383.000 1.565.000
Sum gjeld og egenkapital 2.437.000 3.238.000 3.070.000 2.378.000 2.444.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 407.000 267.000 -139.000 9.000 39.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.9 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.9 1.1 1.1
Soliditet 47.1 30.4 24.6 29.3 15.6
Resultatgrad 5 5.8 6.1 7.6 12.9
Rentedekningsgrad 5.7 3.5 8 13.7 15.0
Gjeldsgrad 1.1 2.3 3.1 2.4 5.4
Total kapitalrentabilitet 10.9 13.2 17.8 19.6 28.9
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex