Endring Holding As
Juridisk navn:  Endring Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/ Øystein Haugland V/ Øystein Haugland Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 996741338
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-116.67%
Egenkapital  
  
-0.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 42.000 0 0 0
Resultat: -6.000 36.000 -5.000 -5.000 -5.000
Egenkapital: 1.722.000 1.728.000 1.692.000 1.697.000 1.702.000
Regnskap for  Endring Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 42.000 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 36.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 36.000 -5.000 -5.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 36.000 -5.000 -5.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.711.000
Sum omløpsmidler 19.000 25.000 31.000 4.000 1.000
Sum eiendeler 1.722.000 1.728.000 1.734.000 1.707.000 1.712.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 3.000 -33.000 -28.000 -23.000
Sum egenkapital 1.722.000 1.728.000 1.692.000 1.697.000 1.702.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 42.000 10.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.722.000 1.728.000 1.734.000 1.707.000 1.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 42.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 42.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -6.000 36.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 36.000 -5.000 -5.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.711.000
Sum anleggsmidler 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.703.000 1.711.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 15.000 21.000 4.000 1.000
Sum omløpsmidler 19.000 25.000 31.000 4.000 1.000
Sum eiendeler 1.722.000 1.728.000 1.734.000 1.707.000 1.712.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 3.000 -33.000 -28.000 -23.000
Sum egenkapital 1.722.000 1.728.000 1.692.000 1.697.000 1.702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 42.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 42.000 10.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.722.000 1.728.000 1.734.000 1.707.000 1.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 25.000 -11.000 -6.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.7 0.5 0.2
Soliditet 1 1 97.6 99.4 99.4
Resultatgrad 85.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 2.1 -0.3 -0.3 -0.3
Signatur
03.05.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex