Enebakk Bioenergi AS
Juridisk navn:  Enebakk Bioenergi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90921568
Haugsteinveien 64 C/O Johan Gerhard Ellingsen Haugsteinveien 64 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 992719737
Aksjekapital: 2.829.200 NOK
Etableringsdato: 2/28/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Smb Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.51%
Resultat  
  
-103.37%
Egenkapital  
  
-12.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.264.000 976.000 686.000 709.000 607.000
Resultat: -423.000 -208.000 -599.000 -597.000 -617.000
Egenkapital: 3.057.000 3.481.000 3.688.000 3.408.000 3.805.000
Regnskap for  Enebakk Bioenergi AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.264.000 976.000 686.000 709.000 607.000
Driftskostnader -1.563.000 -1.072.000 -1.154.000 -1.182.000 -1.073.000
Driftsresultat -299.000 -96.000 -468.000 -472.000 -467.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -124.000 -112.000 -131.000 -125.000 -150.000
Finans -124.000 -112.000 -131.000 -125.000 -150.000
Resultat før skatt -423.000 -208.000 -599.000 -597.000 -617.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -365.000
Årsresultat -423.000 -208.000 -599.000 -597.000 -981.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.980.000 6.162.000 5.779.000 6.126.000 6.505.000
Sum omløpsmidler 353.000 358.000 217.000 151.000 184.000
Sum eiendeler 6.333.000 6.520.000 5.996.000 6.277.000 6.689.000
Sum opptjent egenkapital 228.000 651.000 859.000 -1.169.000 -572.000
Sum egenkapital 3.057.000 3.481.000 3.688.000 3.408.000 3.805.000
Sum langsiktig gjeld 2.582.000 2.627.000 2.207.000 2.267.000 2.244.000
Sum kortsiktig gjeld 694.000 413.000 101.000 601.000 639.000
Sum gjeld og egenkapital 6.333.000 6.520.000 5.996.000 6.276.000 6.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.264.000 976.000 686.000 709.000 607.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.264.000 976.000 686.000 709.000 607.000
Varekostnad -677.000 -572.000 -571.000 -573.000 -490.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -312.000 -325.000 -347.000 -379.000 -413.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -574.000 -175.000 -236.000 -230.000 -170.000
Driftskostnader -1.563.000 -1.072.000 -1.154.000 -1.182.000 -1.073.000
Driftsresultat -299.000 -96.000 -468.000 -472.000 -467.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -124.000 -112.000 -131.000 -125.000 -150.000
Finans -124.000 -112.000 -131.000 -125.000 -150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -423.000 -208.000 -599.000 -597.000 -981.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.962.000 6.144.000 5.761.000 6.108.000 6.487.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.962.000 6.144.000 5.761.000 6.108.000 6.487.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 5.980.000 6.162.000 5.779.000 6.126.000 6.505.000
Varebeholdning 51.000 43.000 43.000 55.000 48.000
Kundefordringer 302.000 303.000 91.000 64.000 100.000
Andre fordringer 0 11.000 22.000 17.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 61.000 15.000 25.000
Sum omløpsmidler 353.000 358.000 217.000 151.000 184.000
Sum eiendeler 6.333.000 6.520.000 5.996.000 6.277.000 6.689.000
Sum opptjent egenkapital 228.000 651.000 859.000 -1.169.000 -572.000
Sum egenkapital 3.057.000 3.481.000 3.688.000 3.408.000 3.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.582.000 2.627.000 2.207.000 2.267.000 2.244.000
Leverandørgjeld 493.000 339.000 97.000 142.000 173.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 0 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 74.000 4.000 4.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 694.000 413.000 101.000 601.000 639.000
Sum gjeld og egenkapital 6.333.000 6.520.000 5.996.000 6.276.000 6.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -341.000 -55.000 116.000 -450.000 -455.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 2.1 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 1.8 0.2 0.3
Soliditet 48.3 53.4 61.5 54.3 56.9
Resultatgrad -23.7 -9.8 -68.2 -66.6 -76.9
Rentedekningsgrad -2.4 -0.9 -3.6 -3.8 -3.1
Gjeldsgrad 1.1 0.9 0.6 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -4.7 -1.5 -7.8 -7.5 -7.0
Signatur
29.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex