Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Energigården Legepraksis As
Juridisk navn:  Energigården Legepraksis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Florvågvegen 6 Florvågvegen 6 Fax:
5300 Kleppestø 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 824499292
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/1/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 31.000
Regnskap for  Energigården Legepraksis As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 1.000
Årsresultat 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000
Sum omløpsmidler 35.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 31.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 1.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 35.000
Sum omløpsmidler 35.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital 1.000
Sum egenkapital 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000
Likviditetsgrad 1 5.8
Likviditetsgrad 2 5.8
Soliditet 83.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
04.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex