Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engelsen Anlegg AS
Juridisk navn:  Engelsen Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53409010
Postboks 124 Hamnegata 86 Fax: 53409011
5401 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 988964131
Aksjekapital: 1.375.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.62%
Resultat  
  
156.5%
Egenkapital  
  
403.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 54.345.000 48.688.000 65.240.000 47.391.000 38.687.000
Resultat: 2.767.000 -4.897.000 -2.551.000 -1.693.000 -1.246.000
Egenkapital: 3.565.000 -1.174.000 4.070.000 6.025.000 7.290.000
Regnskap for  Engelsen Anlegg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 54.345.000 48.688.000 65.240.000 47.391.000 38.687.000
Driftskostnader -51.386.000 -53.229.000 -67.515.000 -48.924.000 -39.810.000
Driftsresultat 2.959.000 -4.541.000 -2.276.000 -1.533.000 -1.123.000
Finansinntekter 14.000 15.000 16.000 17.000 24.000
Finanskostnader -206.000 -371.000 -291.000 -177.000 -147.000
Finans -192.000 -356.000 -275.000 -160.000 -123.000
Resultat før skatt 2.767.000 -4.897.000 -2.551.000 -1.693.000 -1.246.000
Skattekostnad 798.000 -347.000 596.000 428.000 378.000
Årsresultat 3.565.000 -5.244.000 -1.955.000 -1.265.000 -868.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.510.000 886.000 1.712.000 1.886.000 2.410.000
Sum omløpsmidler 15.783.000 9.200.000 22.987.000 15.165.000 16.331.000
Sum eiendeler 17.293.000 10.086.000 24.699.000 17.051.000 18.741.000
Sum opptjent egenkapital 2.180.000 -1.384.000 3.860.000 5.815.000 7.080.000
Sum egenkapital 3.565.000 -1.174.000 4.070.000 6.025.000 7.290.000
Sum langsiktig gjeld 0 400.000 800.000 1.449.000 2.285.000
Sum kortsiktig gjeld 13.728.000 10.861.000 19.830.000 9.576.000 9.166.000
Sum gjeld og egenkapital 17.293.000 10.087.000 24.700.000 17.050.000 18.741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.345.000 48.688.000 65.240.000 47.391.000 38.687.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 54.345.000 48.688.000 65.240.000 47.391.000 38.687.000
Varekostnad -25.085.000 -27.221.000 -37.270.000 -21.488.000 -11.053.000
Lønninger -15.109.000 -14.770.000 -16.897.000 -13.921.000 -14.682.000
Avskrivning -609.000 -589.000 -663.000 -934.000 -981.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.583.000 -10.649.000 -12.685.000 -12.581.000 -13.094.000
Driftskostnader -51.386.000 -53.229.000 -67.515.000 -48.924.000 -39.810.000
Driftsresultat 2.959.000 -4.541.000 -2.276.000 -1.533.000 -1.123.000
Finansinntekter 14.000 15.000 16.000 17.000 24.000
Finanskostnader -206.000 -371.000 -291.000 -177.000 -147.000
Finans -192.000 -356.000 -275.000 -160.000 -123.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.565.000 -5.244.000 -1.955.000 -1.265.000 -868.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 798.000 0 347.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 601.000 707.000 1.150.000 1.481.000 1.818.000
Driftsløsøre 112.000 179.000 215.000 404.000 592.000
Sum varige driftsmidler 713.000 886.000 1.365.000 1.886.000 2.410.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.510.000 886.000 1.712.000 1.886.000 2.410.000
Varebeholdning 1.150.000 1.500.000 1.000.000 1.750.000 1.750.000
Kundefordringer 12.759.000 6.129.000 20.211.000 12.517.000 11.982.000
Andre fordringer 1.227.000 1.091.000 991.000 1.308.000 2.033.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 647.000 480.000 786.000 0 567.000
Sum omløpsmidler 15.783.000 9.200.000 22.987.000 15.165.000 16.331.000
Sum eiendeler 17.293.000 10.086.000 24.699.000 17.051.000 18.741.000
Sum opptjent egenkapital 2.180.000 -1.384.000 3.860.000 5.815.000 7.080.000
Sum egenkapital 3.565.000 -1.174.000 4.070.000 6.025.000 7.290.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 249.000 685.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.293.000 3.976.000 5.513.000 553.000 1.604.000
Sum langsiktig gjeld 0 400.000 800.000 1.449.000 2.285.000
Leverandørgjeld 4.925.000 1.912.000 9.205.000 4.354.000 2.394.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.819.000 2.500.000 2.474.000 2.177.000 1.746.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.692.000 2.474.000 2.637.000 2.492.000 3.421.000
Sum kortsiktig gjeld 13.728.000 10.861.000 19.830.000 9.576.000 9.166.000
Sum gjeld og egenkapital 17.293.000 10.087.000 24.700.000 17.050.000 18.741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.055.000 -1.661.000 3.157.000 5.589.000 7.165.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 1.2 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 1.1 1.4 1.6
Soliditet 20.6 -11.6 16.5 35.3 38.9
Resultatgrad 5.4 -9.3 -3.5 -3.2 -2.9
Rentedekningsgrad 14.4 -12.2 -7.8 -8.7 -7.5
Gjeldsgrad 3.9 -9.6 5.1 1.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 17.2 -44.9 -9.1 -8.9 -5.9
Signatur
07.05.2018
Prokurister
13.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex