Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engelsen As
Juridisk navn:  Engelsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Breidablikksvei 25 Nordre Breidablikksvei 25 Fax:
5310 Hauglandshella 5310 Hauglandshella
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 917577471
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/9/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Elto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.41%
Resultat  
  
160.47%
Egenkapital  
  
52.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 924.000 822.000 706.000 0
Resultat: 336.000 129.000 520.000 -39.000
Egenkapital: 760.000 498.000 397.000 1.000
Regnskap for  Engelsen As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 924.000 822.000 706.000 0
Driftskostnader -587.000 -672.000 -187.000 -39.000
Driftsresultat 337.000 151.000 520.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -21.000 0 -1.000
Finans 0 -21.000 0 -1.000
Resultat før skatt 336.000 129.000 520.000 -39.000
Skattekostnad -74.000 -29.000 -124.000 11.000
Årsresultat 262.000 100.000 396.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.902.000 661.000 611.000 70.000
Sum omløpsmidler 28.000 18.000 214.000 10.000
Sum eiendeler 1.930.000 679.000 825.000 80.000
Sum opptjent egenkapital 730.000 468.000 367.000 -29.000
Sum egenkapital 760.000 498.000 397.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 18.000 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.160.000 163.000 406.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 1.930.000 679.000 825.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 896.000 822.000 611.000 0
Andre inntekter 28.000 0 95.000 0
Driftsinntekter 924.000 822.000 706.000 0
Varekostnad -74.000 -132.000 -84.000 -18.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -223.000 -161.000 -45.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -379.000 -58.000 -9.000
Driftskostnader -587.000 -672.000 -187.000 -39.000
Driftsresultat 337.000 151.000 520.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -21.000 0 -1.000
Finans 0 -21.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 262.000 100.000 396.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 11.000
Fast eiendom 1.187.000 0 0 0
Maskiner anlegg 653.000 561.000 594.000 59.000
Driftsløsøre 62.000 100.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 1.902.000 661.000 611.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.902.000 661.000 611.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 27.000 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 16.000 214.000 10.000
Sum omløpsmidler 28.000 18.000 214.000 10.000
Sum eiendeler 1.930.000 679.000 825.000 80.000
Sum opptjent egenkapital 730.000 468.000 367.000 -29.000
Sum egenkapital 760.000 498.000 397.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 18.000 22.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 101.000 101.000 145.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 18.000 22.000 0
Leverandørgjeld 427.000 -3.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 83.000 32.000 91.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 33.000 31.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 549.000 0 131.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 1.160.000 163.000 406.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 1.930.000 679.000 825.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.132.000 -145.000 -192.000 -69.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.5 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.5 0.1
Soliditet 39.4 73.3 48.1 1.3
Resultatgrad 36.5 18.4 73.7
Rentedekningsgrad 7.2
Gjeldsgrad 1.5 0.4 1.1 7
Total kapitalrentabilitet 17.5 22.2 6 -48.8
Signatur
18.08.2016
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex