Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engelsen Bygg AS
Juridisk navn:  Engelsen Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97059029
Postboks 124 Sveiogata 67 Fax:
5401 Stord 5550 Sveio
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 984031947
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 11/29/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: urnes bygg as
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.18%
Resultat  
  
-116.53%
Egenkapital  
  
-33.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 179.698.000 230.914.000 193.316.000 156.705.000 62.309.000
Resultat: -1.218.000 7.370.000 8.048.000 3.810.000 2.046.000
Egenkapital: 11.335.000 17.135.000 13.315.000 11.052.000 9.621.000
Regnskap for  Engelsen Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 179.698.000 230.914.000 193.316.000 156.705.000 62.309.000
Driftskostnader -182.591.000 -223.503.000 -185.785.000 -152.865.000 -60.183.000
Driftsresultat -2.891.000 7.410.000 7.532.000 3.840.000 2.125.000
Finansinntekter 1.936.000 201.000 588.000 52.000 58.000
Finanskostnader -263.000 -242.000 -72.000 -82.000 -136.000
Finans 1.673.000 -41.000 516.000 -30.000 -78.000
Resultat før skatt -1.218.000 7.370.000 8.048.000 3.810.000 2.046.000
Skattekostnad 418.000 -1.549.000 -1.786.000 -879.000 -351.000
Årsresultat -801.000 5.821.000 6.263.000 2.931.000 1.695.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.933.000 3.333.000 3.349.000 539.000 538.000
Sum omløpsmidler 52.205.000 85.608.000 48.916.000 47.253.000 27.478.000
Sum eiendeler 55.138.000 88.941.000 52.265.000 47.792.000 28.016.000
Sum opptjent egenkapital 8.862.000 14.663.000 10.842.000 8.579.000 7.148.000
Sum egenkapital 11.335.000 17.135.000 13.315.000 11.052.000 9.621.000
Sum langsiktig gjeld 6.277.000 7.601.000 4.092.000 2.354.000 3.151.000
Sum kortsiktig gjeld 37.525.000 64.205.000 34.858.000 34.386.000 15.245.000
Sum gjeld og egenkapital 55.137.000 88.942.000 52.265.000 47.792.000 28.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 179.551.000 230.914.000 193.316.000 156.705.000 62.309.000
Andre inntekter 147.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 179.698.000 230.914.000 193.316.000 156.705.000 62.309.000
Varekostnad -175.765.000 -172.349.000 -165.246.000 -106.789.000 -40.186.000
Lønninger -23.125.000 -23.761.000 -20.617.000 -17.194.000 -15.899.000
Avskrivning -212.000 -168.000 -148.000 -82.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.245.000 -8.427.000 -6.971.000 -5.942.000 -5.286.000
Driftskostnader -182.591.000 -223.503.000 -185.785.000 -152.865.000 -60.183.000
Driftsresultat -2.891.000 7.410.000 7.532.000 3.840.000 2.125.000
Finansinntekter 1.936.000 201.000 588.000 52.000 58.000
Finanskostnader -263.000 -242.000 -72.000 -82.000 -136.000
Finans 1.673.000 -41.000 516.000 -30.000 -78.000
Konsernbidrag -5.000.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 -4.000.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat -801.000 5.821.000 6.263.000 2.931.000 1.695.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.532.000 2.532.000 2.532.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 111.000 148.000
Driftsløsøre 400.000 444.000 460.000 77.000 39.000
Sum varige driftsmidler 2.932.000 2.976.000 2.992.000 188.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 357.000 357.000 351.000 351.000
Sum anleggsmidler 2.933.000 3.333.000 3.349.000 539.000 538.000
Varebeholdning 4.766.000 4.763.000 2.392.000 763.000 1.382.000
Kundefordringer 24.901.000 24.440.000 5.730.000 7.189.000 17.585.000
Andre fordringer 3.237.000 1.159.000 4.792.000 519.000 369.000
Sum investeringer 17.099.000 15.245.000 15.262.000 0 0
Kasse, bank 2.202.000 40.001.000 20.740.000 38.781.000 8.143.000
Sum omløpsmidler 52.205.000 85.608.000 48.916.000 47.253.000 27.478.000
Sum eiendeler 55.138.000 88.941.000 52.265.000 47.792.000 28.016.000
Sum opptjent egenkapital 8.862.000 14.663.000 10.842.000 8.579.000 7.148.000
Sum egenkapital 11.335.000 17.135.000 13.315.000 11.052.000 9.621.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.814.000 4.902.000 3.795.000 2.010.000 2.759.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.644.000 6.000 33.000 90.000 0
Sum langsiktig gjeld 6.277.000 7.601.000 4.092.000 2.354.000 3.151.000
Leverandørgjeld 22.911.000 25.884.000 27.407.000 24.755.000 7.447.000
Betalbar skatt 670.000 943.000 0 1.620.000 673.000
Skyldig offentlige avgifter 1.783.000 2.824.000 1.739.000 3.987.000 3.531.000
Utbytte 0 -2.000.000 -4.000.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 7.517.000 32.548.000 3.679.000 2.434.000 2.094.000
Sum kortsiktig gjeld 37.525.000 64.205.000 34.858.000 34.386.000 15.245.000
Sum gjeld og egenkapital 55.137.000 88.942.000 52.265.000 47.792.000 28.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.680.000 21.403.000 14.058.000 12.867.000 12.233.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8
Soliditet 20.6 19.3 25.5 23.1 34.3
Resultatgrad -1.6 3.2 3.9 2.5 3.4
Rentedekningsgrad 30.6 104.6 46.8 16.1
Gjeldsgrad 3.9 4.2 2.9 3.3 1.9
Total kapitalrentabilitet -1.7 8.6 15.5 8.1 7.8
Signatur
03.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex