Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engelsen Eiendom AS
Juridisk navn:  Engelsen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53409010
Postboks 124 Hamnegata 86 Fax: 53409011
5401 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 939010912
Aksjekapital: 516.000 NOK
Etableringsdato: 5/12/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.32%
Resultat  
  
-84.28%
Egenkapital  
  
-12.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.205.000 3.924.000 2.512.000 3.797.000 5.623.000
Resultat: 765.000 4.865.000 668.000 363.000 546.000
Egenkapital: 4.087.000 4.691.000 3.711.000 3.942.000 4.731.000
Regnskap for  Engelsen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.205.000 3.924.000 2.512.000 3.797.000 5.623.000
Driftskostnader -2.185.000 -2.038.000 -1.501.000 -3.034.000 -4.610.000
Driftsresultat 1.020.000 1.886.000 1.010.000 764.000 1.012.000
Finansinntekter 75.000 3.300.000 5.000 8.000 70.000
Finanskostnader -330.000 -322.000 -347.000 -409.000 -536.000
Finans -255.000 2.978.000 -342.000 -401.000 -466.000
Resultat før skatt 765.000 4.865.000 668.000 363.000 546.000
Skattekostnad -169.000 -385.000 -149.000 -153.000 -118.000
Årsresultat 596.000 4.480.000 519.000 211.000 428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.908.000 11.346.000 11.781.000 12.240.000 12.684.000
Sum omløpsmidler 4.997.000 9.870.000 6.494.000 7.112.000 10.129.000
Sum eiendeler 19.905.000 21.216.000 18.275.000 19.352.000 22.813.000
Sum opptjent egenkapital 3.571.000 4.175.000 3.195.000 3.426.000 4.215.000
Sum egenkapital 4.087.000 4.691.000 3.711.000 3.942.000 4.731.000
Sum langsiktig gjeld 9.194.000 10.538.000 11.920.000 13.302.000 15.060.000
Sum kortsiktig gjeld 6.625.000 5.987.000 2.644.000 2.108.000 3.022.000
Sum gjeld og egenkapital 19.906.000 21.216.000 18.275.000 19.352.000 22.813.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.205.000 3.924.000 2.512.000 3.797.000 5.623.000
Driftsinntekter 3.205.000 3.924.000 2.512.000 3.797.000 5.623.000
Varekostnad -685.000 -766.000 -158.000 -1.392.000 -3.205.000
Lønninger -29.000 -29.000 -69.000 -90.000 -90.000
Avskrivning -552.000 -457.000 -459.000 -459.000 -459.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -919.000 -786.000 -815.000 -1.093.000 -856.000
Driftskostnader -2.185.000 -2.038.000 -1.501.000 -3.034.000 -4.610.000
Driftsresultat 1.020.000 1.886.000 1.010.000 764.000 1.012.000
Finansinntekter 75.000 3.300.000 5.000 8.000 70.000
Finanskostnader -330.000 -322.000 -347.000 -409.000 -536.000
Finans -255.000 2.978.000 -342.000 -401.000 -466.000
Konsernbidrag -1.200.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -3.500.000 -750.000 -1.000.000 -2.000.000
Årsresultat 596.000 4.480.000 519.000 211.000 428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.777.000 11.309.000 11.766.000 12.225.000 12.684.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 37.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.908.000 11.346.000 11.766.000 12.225.000 12.684.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 14.908.000 11.346.000 11.781.000 12.240.000 12.684.000
Varebeholdning 1.738.000 1.846.000 4.419.000 2.417.000 2.417.000
Kundefordringer 806.000 147.000 157.000 163.000 119.000
Andre fordringer 328.000 443.000 352.000 2.514.000 4.160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.125.000 7.433.000 1.567.000 1.913.000 1.329.000
Sum omløpsmidler 4.997.000 9.870.000 6.494.000 7.112.000 10.129.000
Sum eiendeler 19.905.000 21.216.000 18.275.000 19.352.000 22.813.000
Sum opptjent egenkapital 3.571.000 4.175.000 3.195.000 3.426.000 4.215.000
Sum egenkapital 4.087.000 4.691.000 3.711.000 3.942.000 4.731.000
Sum avsetninger til forpliktelser 206.000 219.000 269.000 319.000 370.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.043.000 1.250.000 1.240.000 437.000 336.000
Sum langsiktig gjeld 9.194.000 10.538.000 11.920.000 13.302.000 15.060.000
Leverandørgjeld 315.000 445.000 376.000 381.000 414.000
Betalbar skatt 182.000 436.000 199.000 204.000 173.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Utbytte 0 -3.500.000 -750.000 -1.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 81.000 353.000 75.000 82.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 6.625.000 5.987.000 2.644.000 2.108.000 3.022.000
Sum gjeld og egenkapital 19.906.000 21.216.000 18.275.000 19.352.000 22.813.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.628.000 3.883.000 3.850.000 5.004.000 7.107.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.6 2.5 3.4 3.4
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 0.8 2.2 2.6
Soliditet 20.5 22.1 20.3 20.4 20.7
Resultatgrad 31.8 48.1 40.2 20.1 18.0
Rentedekningsgrad 3.1 5.9 2.9 1.9 2.0
Gjeldsgrad 3.9 3.5 3.9 3.9 3.8
Total kapitalrentabilitet 5.5 24.4 5.6 4 4.7
Signatur
05.01.2017
STYRELEIAR ÅLEINE. DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
05.01.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE. STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex