Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engelsen Entreprenør AS
Juridisk navn:  Engelsen Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53409010
Postboks 124 Hamnegata 86 Fax: 53409011
5401 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 988964190
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.14%
Resultat  
  
-28.84%
Egenkapital  
  
-21.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 122.271.000 180.193.000 97.745.000 125.187.000 74.430.000
Resultat: 5.859.000 8.233.000 -45.000 3.545.000 1.907.000
Egenkapital: 8.060.000 10.211.000 7.730.000 8.720.000 7.495.000
Regnskap for  Engelsen Entreprenør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 122.271.000 180.193.000 97.745.000 125.187.000 74.430.000
Driftskostnader -116.356.000 -171.830.000 -97.765.000 -121.493.000 -72.381.000
Driftsresultat 5.915.000 8.364.000 -20.000 3.693.000 2.049.000
Finansinntekter 104.000 46.000 137.000 16.000 35.000
Finanskostnader -160.000 -176.000 -162.000 -165.000 -176.000
Finans -56.000 -130.000 -25.000 -149.000 -141.000
Resultat før skatt 5.859.000 8.233.000 -45.000 3.545.000 1.907.000
Skattekostnad -1.291.000 -1.753.000 56.000 -821.000 -378.000
Årsresultat 4.568.000 6.480.000 11.000 2.724.000 1.529.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.084.000 4.711.000 4.929.000 5.490.000 5.965.000
Sum omløpsmidler 31.038.000 43.236.000 25.473.000 34.788.000 20.263.000
Sum eiendeler 38.122.000 47.947.000 30.402.000 40.278.000 26.228.000
Sum opptjent egenkapital 7.850.000 10.001.000 7.520.000 8.510.000 7.285.000
Sum egenkapital 8.060.000 10.211.000 7.730.000 8.720.000 7.495.000
Sum langsiktig gjeld 5.702.000 5.550.000 3.947.000 4.697.000 5.025.000
Sum kortsiktig gjeld 24.360.000 32.186.000 18.724.000 26.862.000 13.708.000
Sum gjeld og egenkapital 38.122.000 47.947.000 30.401.000 40.279.000 26.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.271.000 180.193.000 97.745.000 125.187.000 74.430.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 122.271.000 180.193.000 97.745.000 125.187.000 74.430.000
Varekostnad -82.802.000 -139.021.000 -68.577.000 -95.244.000 -46.693.000
Lønninger -25.103.000 -24.535.000 -21.283.000 -19.124.000 -18.669.000
Avskrivning -884.000 -608.000 -691.000 -782.000 -1.117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.567.000 -7.666.000 -7.214.000 -6.343.000 -5.902.000
Driftskostnader -116.356.000 -171.830.000 -97.765.000 -121.493.000 -72.381.000
Driftsresultat 5.915.000 8.364.000 -20.000 3.693.000 2.049.000
Finansinntekter 104.000 46.000 137.000 16.000 35.000
Finanskostnader -160.000 -176.000 -162.000 -165.000 -176.000
Finans -56.000 -130.000 -25.000 -149.000 -141.000
Konsernbidrag -6.719.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -4.000.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 4.568.000 6.480.000 11.000 2.724.000 1.529.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.927.000 3.320.000 3.503.000 3.685.000 3.868.000
Maskiner anlegg 1.748.000 743.000 828.000 1.118.000 1.021.000
Driftsløsøre 324.000 239.000 239.000 337.000 476.000
Sum varige driftsmidler 6.000.000 4.352.000 4.570.000 5.140.000 5.365.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.085.000 359.000 359.000 350.000 600.000
Sum anleggsmidler 7.084.000 4.711.000 4.929.000 5.490.000 5.965.000
Varebeholdning 84.000 76.000 84.000 40.000 71.000
Kundefordringer 18.692.000 34.104.000 16.787.000 27.444.000 16.031.000
Andre fordringer 1.534.000 898.000 775.000 994.000 947.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.728.000 7.594.000 6.841.000 5.334.000 2.247.000
Sum omløpsmidler 31.038.000 43.236.000 25.473.000 34.788.000 20.263.000
Sum eiendeler 38.122.000 47.947.000 30.402.000 40.278.000 26.228.000
Sum opptjent egenkapital 7.850.000 10.001.000 7.520.000 8.510.000 7.285.000
Sum egenkapital 8.060.000 10.211.000 7.730.000 8.720.000 7.495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.452.000 3.150.000 1.397.000 1.857.000 1.895.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 662.000 4.000 1.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 5.702.000 5.550.000 3.947.000 4.697.000 5.025.000
Leverandørgjeld 6.495.000 16.236.000 12.333.000 18.724.000 7.401.000
Betalbar skatt 585.000 0 404.000 849.000 688.000
Skyldig offentlige avgifter 4.444.000 5.437.000 2.674.000 3.395.000 1.917.000
Utbytte 0 -4.000.000 -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 12.836.000 5.850.000 2.309.000 2.393.000 2.201.000
Sum kortsiktig gjeld 24.360.000 32.186.000 18.724.000 26.862.000 13.708.000
Sum gjeld og egenkapital 38.122.000 47.947.000 30.401.000 40.279.000 26.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.678.000 11.050.000 6.749.000 7.926.000 6.555.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5
Soliditet 21.1 21.3 25.4 21.6 28.6
Resultatgrad 4.8 4.6 2.9 2.8
Rentedekningsgrad 3 47.5 -0.1 22.4 11.8
Gjeldsgrad 3.7 3.7 2.9 3.6 2.5
Total kapitalrentabilitet 15.8 17.5 0.4 9.2 7.9
Signatur
03.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex