Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engelsen Finans As
Juridisk navn:  Engelsen Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 124 Hamnegata 86 Fax:
5401 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 921668503
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
517.95%
Egenkapital  
  
1935.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 26.300.000 4.256.000
Egenkapital: 27.604.000 1.356.000
Regnskap for  Engelsen Finans As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -179.000 -140.000
Driftsresultat -179.000 -140.000
Finansinntekter 26.560.000 4.596.000
Finanskostnader -82.000 -200.000
Finans 26.478.000 4.396.000
Resultat før skatt 26.300.000 4.256.000
Skattekostnad -52.000 0
Årsresultat 26.248.000 4.256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.712.000 17.085.000
Sum omløpsmidler 33.599.000 19.277.000
Sum eiendeler 58.311.000 36.362.000
Sum opptjent egenkapital 27.504.000 1.256.000
Sum egenkapital 27.604.000 1.356.000
Sum langsiktig gjeld 1.977.000 3.854.000
Sum kortsiktig gjeld 28.730.000 31.153.000
Sum gjeld og egenkapital 58.311.000 36.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 -46.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -179.000 -94.000
Driftskostnader -179.000 -140.000
Driftsresultat -179.000 -140.000
Finansinntekter 26.560.000 4.596.000
Finanskostnader -82.000 -200.000
Finans 26.478.000 4.396.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -3.000.000
Årsresultat 26.248.000 4.256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 7.627.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 7.627.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.085.000 17.085.000
Sum anleggsmidler 24.712.000 17.085.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 3.000 203.000
Sum investeringer 335.000 14.222.000
Kasse, bank 14.254.000 3.334.000
Sum omløpsmidler 33.599.000 19.277.000
Sum eiendeler 58.311.000 36.362.000
Sum opptjent egenkapital 27.504.000 1.256.000
Sum egenkapital 27.604.000 1.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 571.000 28.094.000
Sum langsiktig gjeld 1.977.000 3.854.000
Leverandørgjeld 45.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 28.114.000 58.000
Sum kortsiktig gjeld 28.730.000 31.153.000
Sum gjeld og egenkapital 58.311.000 36.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.869.000 -11.876.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 0.6
Soliditet 47.3 3.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.2 -0.7
Gjeldsgrad 1.1 25.8
Total kapitalrentabilitet 45.2 12.3
Signatur
05.02.2019
SIGNATUR
ENGELSEN WILHELM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex