Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engelsen Holding AS
Juridisk navn:  Engelsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storetveitvegen 15 Storetveitvegen 15 Fax:
5067 Bergen 5067 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989177192
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-27.27%
Egenkapital  
  
-15.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Egenkapital: 15.987.000 19.001.000 19.656.000 19.666.000 20.627.000
Regnskap for  Engelsen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000
Sum omløpsmidler 15.815.000 18.828.000 19.484.000 19.494.000 20.504.000
Sum eiendeler 16.021.000 19.034.000 19.690.000 19.700.000 20.710.000
Sum opptjent egenkapital 15.781.000 18.795.000 19.450.000 19.460.000 20.421.000
Sum egenkapital 15.987.000 19.001.000 19.656.000 19.666.000 20.627.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 34.000 34.000 34.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 16.021.000 19.035.000 19.690.000 19.700.000 20.711.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -11.000 -11.000 -10.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000
Sum anleggsmidler 206.000 206.000 206.000 206.000 206.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 15.813.000 18.827.000 19.482.000 19.490.000 20.500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 4.000 4.000
Sum omløpsmidler 15.815.000 18.828.000 19.484.000 19.494.000 20.504.000
Sum eiendeler 16.021.000 19.034.000 19.690.000 19.700.000 20.710.000
Sum opptjent egenkapital 15.781.000 18.795.000 19.450.000 19.460.000 20.421.000
Sum egenkapital 15.987.000 19.001.000 19.656.000 19.666.000 20.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 34.000 34.000 34.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 34.000 34.000 34.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 16.021.000 19.035.000 19.690.000 19.700.000 20.711.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.781.000 18.794.000 19.450.000 19.460.000 20.420.000
Likviditetsgrad 1 465.1 553.8 573.1 573.4 244.1
Likviditetsgrad 2 465.1 553.8 573.1 573.4 244.1
Soliditet 99.8 99.8 99.8 99.8 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex