Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engelsen Invest AS
Juridisk navn:  Engelsen Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Michelets Vei 76B Michelets Vei 76B Fax:
1368 Stabekk 1368 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 983867030
Aksjekapital: 3.127.600 NOK
Etableringsdato: 6/15/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-30616.67%
Egenkapital  
  
-448.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.662.000 12.000 54.000 -137.000 20.000
Egenkapital: -2.846.000 817.000 808.000 763.000 900.000
Regnskap for  Engelsen Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -756.000 -13.000 -168.000 32.000 -51.000
Driftsresultat -756.000 -13.000 -168.000 32.000 -51.000
Finansinntekter 5.000 44.000 95.000 34.000 73.000
Finanskostnader -2.911.000 -18.000 126.000 -203.000 -2.000
Finans -2.906.000 26.000 221.000 -169.000 71.000
Resultat før skatt -3.662.000 12.000 54.000 -137.000 20.000
Skattekostnad 0 -4.000 -9.000 0 -17.000
Årsresultat -3.662.000 8.000 45.000 -137.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 431.000 3.463.000 3.394.000 1.348.000 1.073.000
Sum eiendeler 431.000 3.463.000 3.394.000 1.348.000 1.073.000
Sum opptjent egenkapital -3.473.000 189.000 181.000 135.000 272.000
Sum egenkapital -2.846.000 817.000 808.000 763.000 900.000
Sum langsiktig gjeld 3.272.000 2.643.000 2.577.000 585.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.000 9.000 0 17.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 3.464.000 3.395.000 1.348.000 1.072.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -756.000 -13.000 -168.000 32.000 -51.000
Driftskostnader -756.000 -13.000 -168.000 32.000 -51.000
Driftsresultat -756.000 -13.000 -168.000 32.000 -51.000
Finansinntekter 5.000 44.000 95.000 34.000 73.000
Finanskostnader -2.911.000 -18.000 126.000 -203.000 -2.000
Finans -2.906.000 26.000 221.000 -169.000 71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.662.000 8.000 45.000 -137.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 416.000 752.000 714.000 804.000 759.000
Sum investeringer 5.000 2.699.000 2.643.000 500.000 308.000
Kasse, bank 10.000 12.000 37.000 44.000 6.000
Sum omløpsmidler 431.000 3.463.000 3.394.000 1.348.000 1.073.000
Sum eiendeler 431.000 3.463.000 3.394.000 1.348.000 1.073.000
Sum opptjent egenkapital -3.473.000 189.000 181.000 135.000 272.000
Sum egenkapital -2.846.000 817.000 808.000 763.000 900.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.272.000 2.643.000 2.577.000 585.000 155.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 4.000 9.000 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 4.000 9.000 0 17.000
Sum gjeld og egenkapital 432.000 3.464.000 3.395.000 1.348.000 1.072.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 426.000 3.459.000 3.385.000 1.348.000 1.056.000
Likviditetsgrad 1 86.2 865.8 377.1 63.1
Likviditetsgrad 2 86.2 865.8 377.1 0 63.2
Soliditet -660.3 23.6 23.8 56.6 84.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.7 1.3 0.2 11.0
Gjeldsgrad -1.2 3.2 3.2 0.8 0.2
Total kapitalrentabilitet -174.2 0.9 -2.2 4.9 2.1
Signatur
02.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex