Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engen Solutleie AS
Juridisk navn:  Engen Solutleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91199597
Grimstadvegen 13 Grimstadvegen 13 Fax: 71532646
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 974904802
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ole Enge Botten AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.84%
Resultat  
  
272.65%
Egenkapital  
  
28.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.237.000 4.120.000 3.924.000 3.508.000 3.359.000
Resultat: 436.000 117.000 307.000 339.000 279.000
Egenkapital: 1.520.000 1.182.000 1.094.000 864.000 616.000
Regnskap for  Engen Solutleie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.237.000 4.120.000 3.924.000 3.508.000 3.359.000
Driftskostnader -3.802.000 -4.000.000 -3.602.000 -3.143.000 -3.041.000
Driftsresultat 435.000 120.000 322.000 365.000 317.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -16.000 -27.000 -39.000
Finans 0 -3.000 -16.000 -27.000 -39.000
Resultat før skatt 436.000 117.000 307.000 339.000 279.000
Skattekostnad -97.000 -29.000 -77.000 -91.000 -7.000
Årsresultat 338.000 88.000 230.000 248.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.444.000 1.338.000 1.415.000 1.455.000 1.602.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 651.000 716.000 577.000 562.000
Sum eiendeler 2.551.000 1.989.000 2.131.000 2.032.000 2.164.000
Sum opptjent egenkapital 1.161.000 823.000 735.000 505.000 257.000
Sum egenkapital 1.520.000 1.182.000 1.094.000 864.000 616.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 60.000 190.000 405.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 946.000 747.000 847.000 763.000 939.000
Sum gjeld og egenkapital 2.551.000 1.989.000 2.131.000 2.032.000 2.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.047.000 3.916.000 3.924.000 3.508.000 3.359.000
Andre inntekter 190.000 204.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.237.000 4.120.000 3.924.000 3.508.000 3.359.000
Varekostnad -5.000 26.000 -38.000 -119.000 -137.000
Lønninger -1.323.000 -1.252.000 -1.109.000 -826.000 -737.000
Avskrivning -326.000 -254.000 -240.000 -241.000 -228.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.148.000 -2.520.000 -2.215.000 -1.957.000 -1.939.000
Driftskostnader -3.802.000 -4.000.000 -3.602.000 -3.143.000 -3.041.000
Driftsresultat 435.000 120.000 322.000 365.000 317.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -3.000 -16.000 -27.000 -39.000
Finans 0 -3.000 -16.000 -27.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 338.000 88.000 230.000 248.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.252.000 1.146.000 1.166.000 1.136.000 1.212.000
Sum varige driftsmidler 1.252.000 1.146.000 1.166.000 1.136.000 1.212.000
Sum finansielle anleggsmidler 192.000 192.000 248.000 319.000 389.000
Sum anleggsmidler 1.444.000 1.338.000 1.415.000 1.455.000 1.602.000
Varebeholdning 98.000 123.000 76.000 15.000 14.000
Kundefordringer 62.000 13.000 26.000 28.000 145.000
Andre fordringer 51.000 64.000 63.000 14.000 121.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 896.000 451.000 551.000 520.000 281.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 651.000 716.000 577.000 562.000
Sum eiendeler 2.551.000 1.989.000 2.131.000 2.032.000 2.164.000
Sum opptjent egenkapital 1.161.000 823.000 735.000 505.000 257.000
Sum egenkapital 1.520.000 1.182.000 1.094.000 864.000 616.000
Sum avsetninger til forpliktelser 85.000 60.000 32.000 20.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 204.000 204.000 204.000 204.000 420.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 60.000 190.000 405.000 608.000
Leverandørgjeld 112.000 40.000 57.000 -86.000 -11.000
Betalbar skatt 72.000 0 65.000 78.000 0
Skyldig offentlige avgifter 221.000 123.000 176.000 175.000 160.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 337.000 379.000 345.000 393.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 946.000 747.000 847.000 763.000 939.000
Sum gjeld og egenkapital 2.551.000 1.989.000 2.131.000 2.032.000 2.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 161.000 -96.000 -131.000 -186.000 -377.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 0.8 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.8 0.8 0.6
Soliditet 59.6 59.4 51.3 42.5 28.5
Resultatgrad 10.3 2.9 8.2 10.4 9.4
Rentedekningsgrad 4 20.1 13.5 8.1
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.9 1.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 17.1 6 15.1 18.0 14.7
Signatur
22.12.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
22.12.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex