Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Engerdal Elektro AS
Juridisk navn:  Engerdal Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62458290
Åveien 6 Åveien 6 Fax: 62458291
2440 Engerdal 2440 Engerdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Engerdal
Org.nr: 978656633
Aksjekapital: 470.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/15/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Vekstra Engerdal Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
25.98%
Resultat  
  
121.42%
Egenkapital  
  
98.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.090.000 11.978.000 10.817.000 9.856.000 6.422.000
Resultat: 2.688.000 1.214.000 522.000 803.000 -1.404.000
Egenkapital: 4.214.000 2.118.000 1.273.000 965.000 381.000
Regnskap for  Engerdal Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.090.000 11.978.000 10.817.000 9.856.000 6.422.000
Driftskostnader -12.397.000 -10.724.000 -10.294.000 -8.990.000 -7.747.000
Driftsresultat 2.692.000 1.255.000 523.000 866.000 -1.325.000
Finansinntekter 18.000 6.000 48.000 6.000 17.000
Finanskostnader -22.000 -48.000 -50.000 -69.000 -96.000
Finans -4.000 -42.000 -2.000 -63.000 -79.000
Resultat før skatt 2.688.000 1.214.000 522.000 803.000 -1.404.000
Skattekostnad -591.000 -284.000 -129.000 -219.000 328.000
Årsresultat 2.096.000 930.000 393.000 583.000 -1.076.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.518.000 415.000 686.000 870.000 1.124.000
Sum omløpsmidler 4.801.000 4.516.000 3.470.000 2.872.000 2.236.000
Sum eiendeler 7.319.000 4.931.000 4.156.000 3.742.000 3.360.000
Sum opptjent egenkapital 3.791.000 1.695.000 850.000 542.000 -42.000
Sum egenkapital 4.214.000 2.118.000 1.273.000 965.000 381.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 699.000 787.000 872.000 952.000
Sum kortsiktig gjeld 2.815.000 2.115.000 2.095.000 1.906.000 2.027.000
Sum gjeld og egenkapital 7.319.000 4.932.000 4.155.000 3.743.000 3.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.701.000 11.763.000 10.727.000 9.752.000 6.317.000
Andre inntekter 2.388.000 216.000 90.000 104.000 105.000
Driftsinntekter 15.090.000 11.978.000 10.817.000 9.856.000 6.422.000
Varekostnad -5.078.000 -4.416.000 -4.637.000 -3.740.000 -2.753.000
Lønninger -5.007.000 -4.465.000 -4.168.000 -4.069.000 -3.566.000
Avskrivning -72.000 -50.000 -56.000 -60.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.240.000 -1.793.000 -1.433.000 -1.121.000 -1.373.000
Driftskostnader -12.397.000 -10.724.000 -10.294.000 -8.990.000 -7.747.000
Driftsresultat 2.692.000 1.255.000 523.000 866.000 -1.325.000
Finansinntekter 18.000 6.000 48.000 6.000 17.000
Finanskostnader -22.000 -48.000 -50.000 -69.000 -96.000
Finans -4.000 -42.000 -2.000 -63.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -85.000 -85.000 0 0
Årsresultat 2.096.000 930.000 393.000 583.000 -1.076.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 107.000 329.000 457.000 677.000
Fast eiendom 2.237.000 290.000 335.000 379.000 424.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 10.000 15.000 27.000 16.000
Sum varige driftsmidler 2.357.000 300.000 350.000 406.000 440.000
Sum finansielle anleggsmidler 162.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 2.518.000 415.000 686.000 870.000 1.124.000
Varebeholdning 790.000 798.000 691.000 641.000 685.000
Kundefordringer 2.696.000 1.878.000 1.924.000 1.748.000 933.000
Andre fordringer 17.000 21.000 114.000 42.000 535.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.298.000 1.819.000 741.000 441.000 84.000
Sum omløpsmidler 4.801.000 4.516.000 3.470.000 2.872.000 2.236.000
Sum eiendeler 7.319.000 4.931.000 4.156.000 3.742.000 3.360.000
Sum opptjent egenkapital 3.791.000 1.695.000 850.000 542.000 -42.000
Sum egenkapital 4.214.000 2.118.000 1.273.000 965.000 381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 290.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 424.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 699.000 787.000 872.000 952.000
Leverandørgjeld 783.000 373.000 506.000 442.000 828.000
Betalbar skatt 194.000 63.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 865.000 697.000 652.000 553.000 391.000
Utbytte 0 -85.000 -85.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 973.000 897.000 852.000 911.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 2.815.000 2.115.000 2.095.000 1.906.000 2.027.000
Sum gjeld og egenkapital 7.319.000 4.932.000 4.155.000 3.743.000 3.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.986.000 2.401.000 1.375.000 966.000 209.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 1.7 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 1.3 1.2 0.8
Soliditet 57.6 42.9 30.6 25.8 11.3
Resultatgrad 17.8 10.5 4.8 8.8 -20.6
Rentedekningsgrad 122.4 26.1 10.5 12.6 -13.6
Gjeldsgrad 0.7 1.3 2.3 2.9 7.8
Total kapitalrentabilitet 3 25.6 13.7 23.3 -38.9
Signatur
23.06.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex