Engeset Holding AS
Juridisk navn:  Engeset Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70262050
Kalvegjerdet 7 Kalvegjerdet 7 Fax: 70262445
6200 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 990396671
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/2/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.55%
Resultat  
  
-47.44%
Egenkapital  
  
8.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 734.000 670.000 596.000 591.000 389.000
Resultat: 349.000 664.000 601.000 492.000 408.000
Egenkapital: 2.509.000 2.306.000 2.155.000 1.693.000 1.351.000
Regnskap for  Engeset Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 734.000 670.000 596.000 591.000 389.000
Driftskostnader -527.000 -411.000 -400.000 -350.000 -236.000
Driftsresultat 207.000 259.000 195.000 240.000 153.000
Finansinntekter 210.000 451.000 452.000 301.000 301.000
Finanskostnader -68.000 -45.000 -47.000 -49.000 -45.000
Finans 142.000 406.000 405.000 252.000 256.000
Resultat før skatt 349.000 664.000 601.000 492.000 408.000
Skattekostnad -46.000 -62.000 -39.000 -50.000 -30.000
Årsresultat 303.000 601.000 562.000 442.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.677.000 2.856.000 3.058.000 3.013.000 3.190.000
Sum omløpsmidler 972.000 1.009.000 778.000 617.000 152.000
Sum eiendeler 4.649.000 3.865.000 3.836.000 3.630.000 3.342.000
Sum opptjent egenkapital 2.409.000 2.206.000 2.055.000 1.593.000 1.251.000
Sum egenkapital 2.509.000 2.306.000 2.155.000 1.693.000 1.351.000
Sum langsiktig gjeld 1.954.000 1.382.000 1.519.000 1.652.000 1.793.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 178.000 162.000 286.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 4.648.000 3.866.000 3.836.000 3.631.000 3.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 365.000 271.000 313.000 298.000 239.000
Andre inntekter 369.000 399.000 283.000 293.000 150.000
Driftsinntekter 734.000 670.000 596.000 591.000 389.000
Varekostnad -148.000 -55.000 -90.000 -97.000 -41.000
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning -256.000 -227.000 -177.000 -177.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -115.000 -129.000 -91.000 -82.000
Driftskostnader -527.000 -411.000 -400.000 -350.000 -236.000
Driftsresultat 207.000 259.000 195.000 240.000 153.000
Finansinntekter 210.000 451.000 452.000 301.000 301.000
Finanskostnader -68.000 -45.000 -47.000 -49.000 -45.000
Finans 142.000 406.000 405.000 252.000 256.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Årsresultat 303.000 601.000 562.000 442.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.915.000 2.179.000 2.340.000 2.501.000 2.661.000
Maskiner anlegg 311.000 227.000 268.000 62.000 79.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.227.000 2.406.000 2.608.000 2.563.000 2.740.000
Sum finansielle anleggsmidler 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Sum anleggsmidler 3.677.000 2.856.000 3.058.000 3.013.000 3.190.000
Varebeholdning 568.000 28.000 42.000 46.000 31.000
Kundefordringer 23.000 34.000 5.000 49.000 6.000
Andre fordringer 4.000 4.000 56.000 4.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 376.000 943.000 676.000 518.000 98.000
Sum omløpsmidler 972.000 1.009.000 778.000 617.000 152.000
Sum eiendeler 4.649.000 3.865.000 3.836.000 3.630.000 3.342.000
Sum opptjent egenkapital 2.409.000 2.206.000 2.055.000 1.593.000 1.251.000
Sum egenkapital 2.509.000 2.306.000 2.155.000 1.693.000 1.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 22.000 39.000 52.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.954.000 1.382.000 1.519.000 1.652.000 1.793.000
Leverandørgjeld 27.000 -1.000 22.000 17.000 79.000
Betalbar skatt 46.000 68.000 40.000 59.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 12.000 11.000 0 110.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 185.000 178.000 162.000 286.000 199.000
Sum gjeld og egenkapital 4.648.000 3.866.000 3.836.000 3.631.000 3.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 787.000 831.000 616.000 331.000 -47.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5.7 4.8 2 0.8
Likviditetsgrad 2 2.2 5.5 4.5 2 0.7
Soliditet 5 59.6 56.2 46.6 40.4
Resultatgrad 28.2 38.7 32.7 40.6 39.3
Rentedekningsgrad 3 5.8 4.1 4.9 10.1
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.8 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 9 18.4 16.9 14.9 13.6
Signatur
24.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex