Engeset Mek. Verksted AS
Juridisk navn:  Engeset Mek. Verksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70260887
Dalevegen 190 Dalevegen 190 Fax: 70261470
6200 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Stranda
Org.nr: 929449169
Aksjekapital: 990.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/28/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.49%
Resultat  
  
-2.09%
Egenkapital  
  
10.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.437.000 10.085.000 8.698.000 8.997.000 9.447.000
Resultat: 469.000 479.000 116.000 118.000 271.000
Egenkapital: 3.806.000 3.447.000 3.079.000 2.990.000 2.892.000
Regnskap for  Engeset Mek. Verksted AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.437.000 10.085.000 8.698.000 8.997.000 9.447.000
Driftskostnader -9.790.000 -9.373.000 -8.267.000 -8.577.000 -8.751.000
Driftsresultat 647.000 712.000 431.000 420.000 696.000
Finansinntekter 2.000 8.000 2.000 22.000 36.000
Finanskostnader -180.000 -241.000 -316.000 -324.000 -462.000
Finans -178.000 -233.000 -314.000 -302.000 -426.000
Resultat før skatt 469.000 479.000 116.000 118.000 271.000
Skattekostnad -110.000 -111.000 -27.000 -20.000 -73.000
Årsresultat 360.000 368.000 89.000 98.000 197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.654.000 7.236.000 7.869.000 8.287.000 8.902.000
Sum omløpsmidler 3.135.000 3.504.000 2.252.000 3.069.000 3.212.000
Sum eiendeler 9.789.000 10.740.000 10.121.000 11.356.000 12.114.000
Sum opptjent egenkapital 2.816.000 2.457.000 2.089.000 2.000.000 1.902.000
Sum egenkapital 3.806.000 3.447.000 3.079.000 2.990.000 2.892.000
Sum langsiktig gjeld 4.215.000 5.372.000 5.818.000 6.762.000 7.871.000
Sum kortsiktig gjeld 1.768.000 1.921.000 1.225.000 1.604.000 1.351.000
Sum gjeld og egenkapital 9.789.000 10.740.000 10.122.000 11.356.000 12.114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.437.000 10.085.000 8.695.000 8.969.000 9.435.000
Andre inntekter 0 0 3.000 28.000 12.000
Driftsinntekter 10.437.000 10.085.000 8.698.000 8.997.000 9.447.000
Varekostnad -3.028.000 -3.278.000 -2.478.000 -2.911.000 -3.122.000
Lønninger -4.445.000 -4.377.000 -4.091.000 -4.088.000 -4.048.000
Avskrivning -626.000 -633.000 -641.000 -639.000 -602.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.691.000 -1.085.000 -1.057.000 -939.000 -979.000
Driftskostnader -9.790.000 -9.373.000 -8.267.000 -8.577.000 -8.751.000
Driftsresultat 647.000 712.000 431.000 420.000 696.000
Finansinntekter 2.000 8.000 2.000 22.000 36.000
Finanskostnader -180.000 -241.000 -316.000 -324.000 -462.000
Finans -178.000 -233.000 -314.000 -302.000 -426.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 360.000 368.000 89.000 98.000 197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.860.000 6.329.000 6.798.000 7.267.000 7.736.000
Maskiner anlegg 555.000 683.000 817.000 974.000 1.113.000
Driftsløsøre 194.000 224.000 253.000 45.000 53.000
Sum varige driftsmidler 6.610.000 7.236.000 7.869.000 8.287.000 8.902.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.654.000 7.236.000 7.869.000 8.287.000 8.902.000
Varebeholdning 686.000 648.000 604.000 748.000 753.000
Kundefordringer 1.395.000 1.844.000 744.000 772.000 1.375.000
Andre fordringer 117.000 56.000 142.000 77.000 173.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 937.000 955.000 763.000 1.471.000 911.000
Sum omløpsmidler 3.135.000 3.504.000 2.252.000 3.069.000 3.212.000
Sum eiendeler 9.789.000 10.740.000 10.121.000 11.356.000 12.114.000
Sum opptjent egenkapital 2.816.000 2.457.000 2.089.000 2.000.000 1.902.000
Sum egenkapital 3.806.000 3.447.000 3.079.000 2.990.000 2.892.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 89.000 123.000 153.000 170.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.215.000 5.372.000 5.818.000 6.762.000 7.871.000
Leverandørgjeld 169.000 496.000 175.000 635.000 287.000
Betalbar skatt 182.000 145.000 57.000 37.000 0
Skyldig offentlige avgifter 383.000 259.000 122.000 129.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.034.000 1.021.000 871.000 803.000 958.000
Sum kortsiktig gjeld 1.768.000 1.921.000 1.225.000 1.604.000 1.351.000
Sum gjeld og egenkapital 9.789.000 10.740.000 10.122.000 11.356.000 12.114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.367.000 1.583.000 1.027.000 1.465.000 1.861.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.8 1.9 2.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.3 1.5 1.9
Soliditet 38.9 32.1 30.4 26.3 23.9
Resultatgrad 6.2 7.1 5 4.7 7.4
Rentedekningsgrad 3.6 3 1.4 1.4 1.6
Gjeldsgrad 1.6 2.1 2.3 2.8 3.2
Total kapitalrentabilitet 6.6 6.7 4.3 3.9 6.0
Signatur
29.02.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex