Engesund Fiskeoppdrett As
Juridisk navn:  Engesund Fiskeoppdrett As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47757719
Postboks 64 Fitjarsjøen 2 Fax:
5418 Fitjar 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Vestland Fitjar
Org.nr: 923070591
Aksjekapital: 60.000.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 5/24/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Compute Advisor As
Utvikling:
Omsetning  
  
20%
Resultat  
  
155.07%
Egenkapital  
  
25.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 378.238.000 315.206.000 249.030.000 228.860.000
Resultat: 16.003.000 -29.061.000 -44.375.000 40.626.000
Egenkapital: 61.915.000 49.306.000 71.512.000 201.000
Regnskap for  Engesund Fiskeoppdrett As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 378.238.000 315.206.000 249.030.000 228.860.000
Driftskostnader -353.526.000 -336.152.000 -286.138.000 -182.221.000
Driftsresultat 24.713.000 -20.947.000 -37.108.000 46.639.000
Finansinntekter 217.000 579.000 337.000 428.000
Finanskostnader -8.927.000 -8.692.000 -7.604.000 -6.441.000
Finans -8.710.000 -8.113.000 -7.267.000 -6.013.000
Resultat før skatt 16.003.000 -29.061.000 -44.375.000 40.626.000
Skattekostnad -3.393.000 6.855.000 31.167.000 -8.739.000
Årsresultat 12.609.000 -22.206.000 -13.207.000 31.886.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.708.000 153.454.000 167.669.000 146.889.000
Sum omløpsmidler 126.972.000 193.393.000 214.398.000 189.285.000
Sum eiendeler 275.680.000 346.847.000 382.067.000 336.174.000
Sum opptjent egenkapital 1.915.000 -10.694.000 171.000
Sum egenkapital 61.915.000 49.306.000 71.512.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 102.013.000 117.863.000 138.259.000 148.233.000
Sum kortsiktig gjeld 111.752.000 179.678.000 172.296.000 187.740.000
Sum gjeld og egenkapital 275.680.000 346.847.000 382.067.000 336.174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 377.564.000 311.685.000 231.209.000 226.339.000
Andre inntekter 674.000 3.520.000 17.821.000 2.521.000
Driftsinntekter 378.238.000 315.206.000 249.030.000 228.860.000
Varekostnad -266.369.000 -251.161.000 -192.101.000 -111.438.000
Lønninger -20.612.000 -17.284.000 -24.212.000 -20.352.000
Avskrivning -24.613.000 -22.270.000 -28.519.000 -18.946.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -41.932.000 -45.437.000 -41.306.000 -31.485.000
Driftskostnader -353.526.000 -336.152.000 -286.138.000 -182.221.000
Driftsresultat 24.713.000 -20.947.000 -37.108.000 46.639.000
Finansinntekter 217.000 579.000 337.000 428.000
Finanskostnader -8.927.000 -8.692.000 -7.604.000 -6.441.000
Finans -8.710.000 -8.113.000 -7.267.000 -6.013.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 12.609.000 -22.206.000 -13.207.000 31.886.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 10.049.000 10.049.000 10.338.000 10.338.000
Fast eiendom 1.012.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 3.201.000 5.713.000 9.249.000 10.040.000
Sum varige driftsmidler 82.986.000 102.505.000 119.088.000 118.120.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.673.000 40.900.000 38.243.000 18.431.000
Sum anleggsmidler 148.708.000 153.454.000 167.669.000 146.889.000
Varebeholdning 71.158.000 94.817.000 163.912.000 140.639.000
Kundefordringer 48.228.000 84.165.000 32.143.000 37.179.000
Andre fordringer 6.519.000 13.799.000 17.418.000 10.431.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.067.000 611.000 925.000 1.035.000
Sum omløpsmidler 126.972.000 193.393.000 214.398.000 189.285.000
Sum eiendeler 275.680.000 346.847.000 382.067.000 336.174.000
Sum opptjent egenkapital 1.915.000 -10.694.000 171.000
Sum egenkapital 61.915.000 49.306.000 71.512.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.937.000 12.533.000 19.388.000 29.667.000
Gjeld til kredittinstitutt 55.060.000 86.776.000 89.800.000 66.878.000
Sum langsiktig gjeld 102.013.000 117.863.000 138.259.000 148.233.000
Leverandørgjeld 50.981.000 78.491.000 65.606.000 10.998.000
Betalbar skatt 919.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.033.000 9.596.000 1.322.000 1.614.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.759.000 4.815.000 15.568.000 108.250.000
Sum kortsiktig gjeld 111.752.000 179.678.000 172.296.000 187.740.000
Sum gjeld og egenkapital 275.680.000 346.847.000 382.067.000 336.174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.220.000 13.715.000 42.102.000 1.545.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3 0.3
Soliditet 22.5 14.2 18.7 0.1
Resultatgrad 6.5 -6.6 -14.9 20.4
Rentedekningsgrad 2.8 -2.4 -4.9 7.2
Gjeldsgrad 3.5 6.0 4.3 1671.5
Total kapitalrentabilitet 9.0 -5.9 -9.6 1
Signatur
12.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2021
Styret i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex