Engleongane Barnehage AS
Juridisk navn:  Engleongane Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51665140
Tjessheimveien 8 Tjessheimveien 8 Fax:
4332 Figgjo 4332 Figgjo
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 991164928
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 4/2/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.01%
Resultat  
  
-159.15%
Egenkapital  
  
-50.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.290.000 4.560.000 4.211.000 4.238.000 4.352.000
Resultat: -181.000 306.000 39.000 174.000 164.000
Egenkapital: 223.000 454.000 220.000 191.000 18.000
Regnskap for  Engleongane Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.290.000 4.560.000 4.211.000 4.238.000 4.352.000
Driftskostnader -5.476.000 -4.254.000 -4.172.000 -4.064.000 -4.190.000
Driftsresultat -185.000 305.000 39.000 175.000 163.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 4.000 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -181.000 306.000 39.000 174.000 164.000
Skattekostnad 0 -72.000 -10.000 -1.000 0
Årsresultat -181.000 234.000 29.000 173.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 9.000 11.000 46.000 104.000
Sum omløpsmidler 798.000 1.224.000 772.000 754.000 591.000
Sum eiendeler 805.000 1.233.000 783.000 800.000 695.000
Sum opptjent egenkapital 123.000 354.000 120.000 91.000 -82.000
Sum egenkapital 223.000 454.000 220.000 191.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 42.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 780.000 564.000 567.000 562.000
Sum gjeld og egenkapital 805.000 1.234.000 784.000 800.000 695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 884.000 909.000 820.000 833.000 869.000
Andre inntekter 4.406.000 3.651.000 3.391.000 3.405.000 3.483.000
Driftsinntekter 5.290.000 4.560.000 4.211.000 4.238.000 4.352.000
Varekostnad -250.000 -177.000 -163.000 -183.000 -200.000
Lønninger -4.559.000 -3.606.000 -3.514.000 -3.436.000 -3.484.000
Avskrivning -2.000 -2.000 -34.000 -58.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -665.000 -469.000 -461.000 -387.000 -448.000
Driftskostnader -5.476.000 -4.254.000 -4.172.000 -4.064.000 -4.190.000
Driftsresultat -185.000 305.000 39.000 175.000 163.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 4.000 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -181.000 234.000 29.000 173.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 9.000 11.000 46.000 104.000
Sum varige driftsmidler 7.000 9.000 11.000 46.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 9.000 11.000 46.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 90.000 44.000 30.000 39.000
Andre fordringer 16.000 127.000 122.000 145.000 134.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 731.000 1.007.000 606.000 579.000 418.000
Sum omløpsmidler 798.000 1.224.000 772.000 754.000 591.000
Sum eiendeler 805.000 1.233.000 783.000 800.000 695.000
Sum opptjent egenkapital 123.000 354.000 120.000 91.000 -82.000
Sum egenkapital 223.000 454.000 220.000 191.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 42.000 115.000
Leverandørgjeld 44.000 123.000 30.000 38.000 21.000
Betalbar skatt 0 72.000 10.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 211.000 148.000 167.000 174.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 485.000 374.000 376.000 361.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 582.000 780.000 564.000 567.000 562.000
Sum gjeld og egenkapital 805.000 1.234.000 784.000 800.000 695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 216.000 444.000 208.000 187.000 29.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.4 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1.4 1.3 1.1
Soliditet 27.7 36.8 28.1 23.9 2.6
Resultatgrad -3.5 6.7 0.9 4.1 3.7
Rentedekningsgrad 152.5 3 1
Gjeldsgrad 2.6 1.7 2.6 3.2 37.6
Total kapitalrentabilitet -22.4 24.9 5.1 2 23.6
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex