Eniflux AS
Juridisk navn:  Eniflux AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tangen 10 Tangen 10 Fax:
4072 Randaberg 4072 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 990045097
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sval Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Egenkapital: -1.063.000 -1.049.000 -1.035.000 -1.020.000 -1.007.000
Regnskap for  Eniflux AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum eiendeler 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -1.397.000 -1.383.000 -1.369.000 -1.354.000 -1.341.000
Sum egenkapital -1.063.000 -1.049.000 -1.035.000 -1.020.000 -1.007.000
Sum langsiktig gjeld 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 68.000 55.000 39.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 37.000 38.000 37.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Driftskostnader -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -14.000 -15.000 -13.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum eiendeler 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -1.397.000 -1.383.000 -1.369.000 -1.354.000 -1.341.000
Sum egenkapital -1.063.000 -1.049.000 -1.035.000 -1.020.000 -1.007.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 83.000 68.000 53.000 39.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 68.000 55.000 39.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 37.000 38.000 37.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 -31.000 -18.000 -2.000 11.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.7 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.7 1.0 1.5
Soliditet -2797.4 -2835.1 -2723.7 -2756.8 -2721.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -36.8 -37.8 -39.5 -35.1 -35.1
Signatur
23.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex