Enna Holding AS
Juridisk navn:  Enna Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Herlofsons Veg 8 Herlofsons Veg 8 Fax:
7071 Trondheim 7071 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992790512
Aksjekapital: 13.720.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Creto Regnskap Og Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
359.55%
Egenkapital  
  
6.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.561.000 -1.372.000 4.224.000 1.905.000 2.325.000
Egenkapital: 50.075.000 47.214.000 48.586.000 44.363.000 42.457.000
Regnskap for  Enna Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -522.000 -258.000 -483.000 -186.000 -419.000
Driftsresultat -522.000 -258.000 -483.000 -186.000 -419.000
Finansinntekter 4.083.000 -1.115.000 4.707.000 2.091.000 2.744.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 4.083.000 -1.115.000 4.706.000 2.091.000 2.744.000
Resultat før skatt 3.561.000 -1.372.000 4.224.000 1.905.000 2.325.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.561.000 -1.372.000 4.224.000 1.905.000 2.325.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 74.000 1.264.000 10.014.000 10.374.000
Sum omløpsmidler 50.762.000 47.184.000 48.422.000 36.451.000 34.188.000
Sum eiendeler 50.776.000 47.258.000 49.686.000 46.465.000 44.562.000
Sum opptjent egenkapital 30.205.000 27.344.000 28.716.000 24.492.000 22.587.000
Sum egenkapital 50.075.000 47.214.000 48.586.000 44.363.000 42.457.000
Sum langsiktig gjeld 0 43.000 1.037.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 700.000 0 62.000 2.102.000 2.104.000
Sum gjeld og egenkapital 50.775.000 47.257.000 49.685.000 46.464.000 44.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -258.000 -483.000 -186.000 -419.000
Driftskostnader -522.000 -258.000 -483.000 -186.000 -419.000
Driftsresultat -522.000 -258.000 -483.000 -186.000 -419.000
Finansinntekter 4.083.000 -1.115.000 4.707.000 2.091.000 2.744.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 4.083.000 -1.115.000 4.706.000 2.091.000 2.744.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 0 0 0
Årsresultat 3.561.000 -1.372.000 4.224.000 1.905.000 2.325.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 74.000 1.264.000 10.014.000 10.374.000
Sum anleggsmidler 14.000 74.000 1.264.000 10.014.000 10.374.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 458.000 0 0 1.000 0
Sum investeringer 42.777.000 31.538.000 31.295.000 28.538.000 19.520.000
Kasse, bank 7.527.000 15.645.000 17.127.000 7.912.000 14.667.000
Sum omløpsmidler 50.762.000 47.184.000 48.422.000 36.451.000 34.188.000
Sum eiendeler 50.776.000 47.258.000 49.686.000 46.465.000 44.562.000
Sum opptjent egenkapital 30.205.000 27.344.000 28.716.000 24.492.000 22.587.000
Sum egenkapital 50.075.000 47.214.000 48.586.000 44.363.000 42.457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 43.000 1.037.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 62.000 2.102.000 2.100.000
Sum kortsiktig gjeld 700.000 0 62.000 2.102.000 2.104.000
Sum gjeld og egenkapital 50.775.000 47.257.000 49.685.000 46.464.000 44.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.062.000 47.184.000 48.360.000 34.349.000 32.084.000
Likviditetsgrad 1 72.5 7 17.3 16.2
Likviditetsgrad 2 72.5 0 7 17.3 16.3
Soliditet 98.6 99.9 97.8 95.5 95.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7 -2.9 8.5 4.1 5.2
Signatur
01.07.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex