Envola Hytter Og Drift As
Juridisk navn:  Envola Hytter Og Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90671039
Haugsetveien 112 Haugsetveien 112 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 913728033
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.3%
Resultat  
  
38.89%
Egenkapital  
  
-3.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 115.000 148.000 406.000 440.000 1.310.000
Resultat: -22.000 -36.000 157.000 236.000 595.000
Egenkapital: 686.000 708.000 745.000 627.000 455.000
Regnskap for  Envola Hytter Og Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 115.000 148.000 406.000 440.000 1.310.000
Driftskostnader -137.000 -185.000 -250.000 -206.000 -716.000
Driftsresultat -23.000 -37.000 156.000 234.000 594.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -22.000 -36.000 157.000 236.000 595.000
Skattekostnad 0 0 -39.000 -64.000 -157.000
Årsresultat -22.000 -36.000 118.000 172.000 438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 642.000 712.000 785.000 843.000 1.221.000
Sum eiendeler 696.000 712.000 785.000 843.000 1.221.000
Sum opptjent egenkapital 656.000 678.000 715.000 597.000 425.000
Sum egenkapital 686.000 708.000 745.000 627.000 455.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 4.000 40.000 217.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 695.000 712.000 785.000 844.000 1.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.000 139.000 406.000 440.000 1.310.000
Andre inntekter 14.000 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 115.000 148.000 406.000 440.000 1.310.000
Varekostnad -102.000 -147.000 -232.000 -188.000 -656.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -5.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -38.000 -18.000 -18.000 -60.000
Driftskostnader -137.000 -185.000 -250.000 -206.000 -716.000
Driftsresultat -23.000 -37.000 156.000 234.000 594.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -36.000 118.000 172.000 438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 54.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 0 0 0 0
Varebeholdning 214.000 246.000 246.000 190.000 228.000
Kundefordringer 138.000 9.000 83.000 0 0
Andre fordringer 51.000 53.000 31.000 16.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 404.000 425.000 637.000 985.000
Sum omløpsmidler 642.000 712.000 785.000 843.000 1.221.000
Sum eiendeler 696.000 712.000 785.000 843.000 1.221.000
Sum opptjent egenkapital 656.000 678.000 715.000 597.000 425.000
Sum egenkapital 686.000 708.000 745.000 627.000 455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 1.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 39.000 64.000 157.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 153.000 607.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 4.000 40.000 217.000 766.000
Sum gjeld og egenkapital 695.000 712.000 785.000 844.000 1.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 633.000 708.000 745.000 626.000 455.000
Likviditetsgrad 1 71.3 178 19.6 3.9 1.6
Likviditetsgrad 2 47.6 116.5 13.5 3.1 1.3
Soliditet 98.7 99.4 94.9 74.3 37.3
Resultatgrad 38.4 53.2 45.3
Rentedekningsgrad 236.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.3 1.7
Total kapitalrentabilitet -3.2 -5.2 2 28.0 48.7
Signatur
05.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex