Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Epona Ryttersenter AS
Juridisk navn:  Epona Ryttersenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38099160
Postboks 9110 Sørlandsparken Travparkveien Fax: 38099161
4696 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 988077631
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/31/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Eminent Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.1%
Resultat  
  
-109.73%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.914.000 4.410.000 4.408.000 4.869.000 4.611.000
Resultat: -5.499.000 -2.622.000 -2.604.000 -1.715.000 -1.262.000
Egenkapital: 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Regnskap for  Epona Ryttersenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.914.000 4.410.000 4.408.000 4.869.000 4.611.000
Driftskostnader -11.355.000 -7.100.000 -7.052.000 -6.647.000 -5.886.000
Driftsresultat -5.441.000 -2.691.000 -2.644.000 -1.778.000 -1.276.000
Finansinntekter 32.000 231.000 155.000 145.000 82.000
Finanskostnader -90.000 -161.000 -115.000 -82.000 -68.000
Finans -58.000 70.000 40.000 63.000 14.000
Resultat før skatt -5.499.000 -2.622.000 -2.604.000 -1.715.000 -1.262.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.499.000 -2.622.000 -2.604.000 -1.715.000 -1.262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.110.000 1.059.000 836.000 651.000 373.000
Sum omløpsmidler 6.911.000 3.066.000 10.994.000 8.159.000 6.638.000
Sum eiendeler 11.021.000 4.125.000 11.830.000 8.810.000 7.011.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.020.000 2.125.000 9.829.000 6.809.000 5.010.000
Sum gjeld og egenkapital 11.020.000 4.125.000 11.829.000 8.809.000 7.010.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.847.000 4.089.000 4.370.000 4.689.000 4.562.000
Andre inntekter 67.000 320.000 39.000 179.000 50.000
Driftsinntekter 5.914.000 4.410.000 4.408.000 4.869.000 4.611.000
Varekostnad -5.015.000 -1.302.000 -1.003.000 -991.000 -1.022.000
Lønninger -2.395.000 -2.257.000 -2.582.000 -2.037.000 -1.579.000
Avskrivning -310.000 -187.000 -149.000 -127.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.635.000 -3.354.000 -3.318.000 -3.492.000 -3.138.000
Driftskostnader -11.355.000 -7.100.000 -7.052.000 -6.647.000 -5.886.000
Driftsresultat -5.441.000 -2.691.000 -2.644.000 -1.778.000 -1.276.000
Finansinntekter 32.000 231.000 155.000 145.000 82.000
Finanskostnader -90.000 -161.000 -115.000 -82.000 -68.000
Finans -58.000 70.000 40.000 63.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.499.000 -2.622.000 -2.604.000 -1.715.000 -1.262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.162.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 696.000 818.000 707.000 500.000 153.000
Driftsløsøre 1.252.000 241.000 128.000 151.000 220.000
Sum varige driftsmidler 4.110.000 1.059.000 836.000 651.000 373.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.110.000 1.059.000 836.000 651.000 373.000
Varebeholdning 176.000 197.000 38.000 8.000 68.000
Kundefordringer 212.000 51.000 87.000 110.000 61.000
Andre fordringer 6.417.000 2.695.000 10.752.000 7.969.000 6.426.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 123.000 116.000 72.000 82.000
Sum omløpsmidler 6.911.000 3.066.000 10.994.000 8.159.000 6.638.000
Sum eiendeler 11.021.000 4.125.000 11.830.000 8.810.000 7.011.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 535.000 592.000 598.000 600.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 418.000 110.000 3.498.000 2.552.000 1.949.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 212.000 273.000 239.000 136.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.856.000 1.150.000 5.494.000 3.522.000 2.458.000
Sum kortsiktig gjeld 9.020.000 2.125.000 9.829.000 6.809.000 5.010.000
Sum gjeld og egenkapital 11.020.000 4.125.000 11.829.000 8.809.000 7.010.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.109.000 941.000 1.165.000 1.350.000 1.628.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.4 1.1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.4 1.1 1.2 1.4
Soliditet 18.1 48.5 16.9 22.7 28.5
Resultatgrad -36.5 -27.7
Rentedekningsgrad -60.5 -16.7 -21.7 -17.6
Gjeldsgrad 4.5 1.1 4.9 3.4 2.5
Total kapitalrentabilitet -49.1 -59.6 -18.5 -17.0
Signatur
28.05.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.10.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
EIDSAA ØYSTEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex