Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Equito AS
Juridisk navn:  Equito AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93009046
Sandnesveien 194 Sandnesveien 194 Fax: 51628411
4312 Sandnes 4312 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 887426562
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/20/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.25%
Resultat  
  
1413.33%
Egenkapital  
  
23.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.841.000 3.720.000 3.849.000 3.852.000 4.200.000
Resultat: 454.000 30.000 -90.000 -82.000 169.000
Egenkapital: -1.486.000 -1.940.000 -1.970.000 -1.880.000 -1.798.000
Regnskap for  Equito AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.841.000 3.720.000 3.849.000 3.852.000 4.200.000
Driftskostnader -3.390.000 -3.691.000 -3.923.000 -3.916.000 -4.005.000
Driftsresultat 452.000 29.000 -74.000 -64.000 195.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -20.000 -28.000
Finans 2.000 0 -16.000 -19.000 -27.000
Resultat før skatt 454.000 30.000 -90.000 -82.000 169.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 454.000 30.000 -90.000 -82.000 169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.008.000 1.199.000 1.040.000 1.228.000
Sum omløpsmidler 253.000 246.000 369.000 446.000 606.000
Sum eiendeler 1.253.000 1.254.000 1.568.000 1.486.000 1.834.000
Sum opptjent egenkapital -1.588.000 -2.042.000 -2.072.000 -1.982.000 -1.900.000
Sum egenkapital -1.486.000 -1.940.000 -1.970.000 -1.880.000 -1.798.000
Sum langsiktig gjeld 1.695.000 1.954.000 2.138.000 2.334.000 2.457.000
Sum kortsiktig gjeld 1.044.000 1.241.000 1.400.000 1.031.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 1.253.000 1.255.000 1.568.000 1.485.000 1.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.841.000 3.720.000 3.849.000 3.852.000 4.200.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.841.000 3.720.000 3.849.000 3.852.000 4.200.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.460.000 -1.463.000 -1.543.000 -1.463.000 -1.640.000
Avskrivning -88.000 -138.000 -129.000 -156.000 -150.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.842.000 -2.090.000 -2.251.000 -2.297.000 -2.215.000
Driftskostnader -3.390.000 -3.691.000 -3.923.000 -3.916.000 -4.005.000
Driftsresultat 452.000 29.000 -74.000 -64.000 195.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -20.000 -28.000
Finans 2.000 0 -16.000 -19.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 454.000 30.000 -90.000 -82.000 169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000.000 1.008.000 1.199.000 1.040.000 1.228.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000.000 1.008.000 1.199.000 1.040.000 1.228.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.008.000 1.199.000 1.040.000 1.228.000
Varebeholdning 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Kundefordringer 38.000 11.000 105.000 157.000 228.000
Andre fordringer 19.000 29.000 44.000 7.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 165.000 178.000 240.000 266.000
Sum omløpsmidler 253.000 246.000 369.000 446.000 606.000
Sum eiendeler 1.253.000 1.254.000 1.568.000 1.486.000 1.834.000
Sum opptjent egenkapital -1.588.000 -2.042.000 -2.072.000 -1.982.000 -1.900.000
Sum egenkapital -1.486.000 -1.940.000 -1.970.000 -1.880.000 -1.798.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.695.000 1.954.000 2.138.000 2.334.000 2.457.000
Leverandørgjeld 95.000 263.000 409.000 217.000 257.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 87.000 99.000 73.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 852.000 892.000 891.000 741.000 799.000
Sum kortsiktig gjeld 1.044.000 1.241.000 1.400.000 1.031.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 1.253.000 1.255.000 1.568.000 1.485.000 1.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -791.000 -995.000 -1.031.000 -585.000 -569.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5
Soliditet -118.6 -154.6 -125.6 -126.6 -98.0
Resultatgrad 11.8 0.8 -1.9 -1.7 4.6
Rentedekningsgrad -4.6 -3.2 7.0
Gjeldsgrad -1.8 -1.6 -1.8 -1.8 -2.0
Total kapitalrentabilitet 36.2 2.3 -4.7 -4.2 10.7
Signatur
21.02.2013
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex